פתח דבר

עמוד:10

ולרומם את השכלתו שלח תזכירים עוינים נגד החסידות בתקווה שיביאו את השלטונות למגר את התנועה החדשה . רוב הצעותיו נדחו , וספריו ( שחלקם לא עברו את הצנזורה האוסטרית ) השפיעו רק באופן מצומצם . את פעילותו הספרותית החל בסמוך להדפסת ספר סיפורי מעשיות לר ' נחמן מברסלב וספר שבחי הבעש " ט ( בסביבות שנת , ( 1815 שאותם ראה כספרים מחוללי שינוי וכדגם לחסידות המעוותת ההולכת ומתפשטת . את ספריו שלו ראה במידה רבה כחיבורים העומדים כנגדם , או ליתר דיוק : כחיבורים הבאים לעוקרם מבפנים באמצעות המעשה הפארודי . עם זאת , ערכם של חיבורים אלו נאמד לא רק ברובד הספרותי אלא גם בתשתית ההיסטורית המשוקעת בהם ובמבט שקיבעו כלפי החסידות . רבים מחיבוריו של פרל ( בעברית , ביידיש ובגרמנית ) נותרו בכתובים . מראשית המאה העשרים נתעוררו חוקרים להדפיס כתבי יד אלו , ובכללם כמה חיבורים גדולים ( ספר מגלה טמירין ביידיש , חיבור פארודי על ספר סיפורי מעשיות לר ' נחמן מברסלב והחיבור בגרמנית ' על מהות כת החסידים ' ) . הארכיון העשיר שייסד פרל בטרנופול הגיע בחלקו לירושלים במחצית הראשונה של המאה העשרים ומצויים בו למעלה ממאה וחמישים תיקים המכילים כתבי יד של פרל ובני חוגו . ניתן לשער שכתבי היד המצויים היום בירושלים מהווים כעשירית מהיקף החומר שהיה מצוי בטרנופול ואבד בצוק העתים . יש מקום להשערה שכתבי יד רבים עדיין לא נתגלו ומצויים בידי סוחרים ואספנים ובספריות שונות בעולם . כך למשל , עם סיום כתיבת ספר זה נתגלה בידי סוחר ספרים ירושלמי עמוד בכתב ידו של פרל , ובו קמיע ופענוח גימטרייה , שהוא חלק מספרו הפארודי על ר ' נחמן מברסלב ( כתב יד שלבסוף לא נרכש בידי הספרייה הלאומית בירושלים המחזיקה את כתב היד המלא שממנו נעלם אותו עמוד ) . במקביל נמצא ארגז ' אבוד ' במחלקה לכתבי יד בספרייה הלאומית בירושלים ובו ארבעים תיקים מתוך ארכיון פרל בטרנופול שלא נדונו עד כה במחקר . במובן זה אין חקר פרל אלא גילוי מתמיד של ' כתבים חדשים ' . ספר זה כולל מבוא וחמישה פרקים , והוא משמש מעין פתח לכתביו של יוסף פרל ותיאור ראשוני של מדרש שמות שיטתי בכתביו המרכזיים תוך דיון בכתבי היד הרבים הקשורים אליהם . כמה שאלות עקרוניות נדונו בקצרה בסעיפי המבוא ( תולדות המחקר סביב כתבי יוסף פרל , סוד הקריאה הכפולה בכתביו ודרכי ההסתרה שנקט ) . הפרק הראשון מתאר את ' השבח ' החסידי , את היווצרותם של ' ספרים קדושים ' ואת הספרים שהעמידו המשכילים מנגד . במרכז הפרק תעמוד דמותו של ר ' נתן מנמירוב , יוצרם של ' ספרים קדושים ' רבים , אל מול יוסף פרל שבא לקעקע אותם ; הפרק השני הוא מדרש שמות בספרו המרכזי של יוסף פרל , ספר מגלה טמירין , ובו ננתח את היצירה , נעמוד על המבנה המורכב שלה ונחשוף את הנסתר בה על דרך הגימטרייה ; זווית אחרת בפועלו של פרל מוצגת בפרק השלישי , שבו הרחבנו בתיאור היחסים המורכבים בין פרל לר' צבי הירש מזידיטשוב , מחשובי האדמו " רים בגליציה באותה עת , לאור איגרת גנוזה הנמצאת בארכיון פרל בירושלים ; ניתוח מדרש השמות בספר בוחן צדיק , ספרו השני של

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר