תוכן העניינים

עמוד:8

פרק רביעי : מדרש שמות בספר בוחן צדיק 159 כתבי היד של ספר בוחן צדיק ותלאות ההדפסה ; 160 מבנה העלילה ; 162 חיפוש צדיק האמת והרבי מאפטא ; 167 מסעות עובדיה בן פתחיה בערי גליציה ; 169 קרומטשוהסקא ( זאלאטשיק ) או הכניסה לגליציה ; 169 בריקס ( טרנופול ) , הרב יהושע השל באב “ ד ובית הספר ; 171 ביציק ( למברג ) , הרב יעקב אורנשטיין והחרם על המשכילים ; 174 אבדרי ( בראדי ) , הרב אפרים זלמן מרגליות וספר הצורף ; 183 בעקבות מדרש שמות הרבנים ; 195 אוטופיה ושברה ; 197 השוחט הנסתר וכתביו בקבלה ; 197 התגלות המושבות ; 199 דימוי תלמידי הגר “ א ו ‘ חסיד האמת ‘ ; 201 פתרון ל ‘ מזרח ‘ או ‘ הטרוטופיה ‘ ; 202 הרצון לברוח והשליחות 204 פרק חמישי : השפעת ספר מגלה טמירין : דמיון , חיקוי ומציאות 207 האגדה בדבר הצלחת ‘ הספר ‘ ; 207 למי היה מיועד ספר מגלה טמירין ומי קרא אותו ; 208 קונטרס ‘ מגלה סוד ‘ ; 209 כתב יד על תעלולי החסידים ; 214 שיחות על ספר מגלה טמירין ; 215 הערה על ספר מגלה טמירין ביידיש ; 219 אכזבה מהמילה הכתובה ; 221 השפעה והשפעה מדומה ; 223 האם משכיל לץ חיבר את ספר שבחי הבעש “ ט ; 226 תמר ‘ ל ברגסון וספר מגלה טמירין ; 229 כתב הגנה על החסידים מאת יהודה ליב זוסניץ ; 231 השפעת ספר מגלה טמירין על הספרות העברית ; 233 מגלה טמירין דעמא – ריקא ; 235 אוטופיה של הספר 237 נעילה : הערה על ‘ המבט ‘ האנטי חסידי 238 קיצורים ביבליוגרפיים 241 מפתחות 293 מפתח שמות ; 295 מפתח מקומות ; 305 מפתח חיבורים ; 308 מפתח עניינים 313

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר