חסידות מדומה עיונים בכתביו הסאטיריים של יוסף פרל

עמוד:4

IMAGINED HAsIDIsM : The Anti - Hasidic Writings of Joseph Perl Jonatan Meir עריכת הלשון : יהושע גרינברג הספר יוצא לאור בסיוע מפעל הפיס הקרן הלאומית למדע משרד התרבות והספורט — מינהל התרבות מסת " ב IsbN 978 - 965 - 536 - 110 - 0 כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ● ירושלים תשע "ד סדר ועימוד : יהודית שטרנברג נדפס בדפוס אופסט שלמה נתן בע “ מ , ירושלים Copyright by the bialik Institute , Jerusalem 2013 www . bialik publishing . co . il Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר