הכל חינוך מסע לעומקה של מערכת החינוך בישראל

עמוד:4

Shay Piron All is Education A Journey into the Inner Core of the Israeli Education System הרב שי פירון הכ ל חינוך מסע לעומקה של מערכת החינוך בישראל עורך אחראי : דב איכנולד עור ך ממונה : עמיחי ברהולץ עריכה : אריאל הורוביץ עיצוב העטיפה : סטודיו דוב אברמסון , ירושלים תמונת המחבר : ששון תירם לוחות : צביקה שרויטמן סדר : טפר בע "מ רשימת בעלי הזכויות בעמ ' 421 המערכת עשתה ככל יכולתה על מנת לאתר את בעלי הזכויות של כל החומר שנלקח ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות , ואם יובאו לידיעתנו , נפעל לתקנן במהדורות הבאות . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר המידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . All Rights Reserved © 2015 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books P . O . B . 53494 , Tel - Aviv 6153401 , Israel כל הזכויות שמורות © 2015 למשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת " ד , 53494 תל - אביב -E mail : info @ ybook . co . il 6153401 דאנאקוד 362 - 5294 מסת " ב ISBN 978 - 965 - 564 - 111 - 0 נדפס בישראל Printed in Israel 2015

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר