הגביש המּמקּד

מתוך:  > הגביש המּמקּד

עמוד:4

Dan Miron THE FOCALIZING CRYSTAL V . Jabotinsky as Novelist and Poet המערכת מודה לתורם הנדיב שסייע להוצאת הספר לאור עריכת הלשון : חגית נוה הבאה לדפוס : עטרה קליגמן מסת״ב ISBN 978 - 965 - 536 - 032 - 5 כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק • ירושלים תשע״א סדר : יהודית שטרנברג הדפסה : דפוס גרפית , ירושלים Jerusalem , 2011 • Copyright by the Bialik Institute www . bialik - publishing . co . il Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר