לפניך דרכיים מתלישות בגולה לתלישות ילידית בספרות העברית במאה העשרים

עמוד:1

הדי שייט לפניך דרכיים מתלישות בגולה לתלישות ילידית בספרות העברית במאה העשרים " ראה , הנה לפניך דרכיים : האחת על כרחך והשניה לרצונך – יציאה מדעת ומיתה בידי עצמך . ובחרת במוות ! " ( י " ח ברנר , " בחורף " )

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר