כשאת אומרת ייעוץ ארגוני למה את מתכוונת?

עמוד:15

המודל המוצג כאן מציע מבנה מושגי שלם של מרכיבי קשר הייעוץ : תרומת הייעוץ , הנתפסת במחקר זה כמיטיבה וכמשמעותית עבור הנועצים , אף שבחלק מהמקרים התקשו להצביע על ערכה המדויק ; הקושי הכרוך בעבודה עם יועצים ארגוניים והציפיות המגוונות ולעתים אף סותרות מהם ; והיבטים שונים של מורכבות קשר הייעוץ . היבטים של המורכבות בקשר בין יועץ לנועץ נדונו רבות : מורכבות הייעוץ התהליכי אצל אדגר שיין ( (; Schein , 1999 היחס האמביוולנטי של הנועצים כלפי יועצים שאליו התייחסו אנדריאס ור ואלכסנדר שטיר במחקרם ( (; Werr & Styhre , 2002 מחקרה של קונה ( , ( 2014 אשר התמקד בייעוץ אישי והבהיר את המשמעות המיטיבה של הקשר ואת המהויות הרגשיות שלו על רקע בדידות המנהל . המחקר נשוא מאמר זה זורה אור על מקורות המורכבות , ובהם הציפיות לתרומת הייעוץ והקושי לקבל אותה , הקשיים בעבודה עם היועץ וההתייחסות הלא רציונלית לדמותו ולתכונותיו . מן התרשים עולה בבירור כי כל התמות משפיעות על תפיסת היושרה של היועץ ועל האמון בו ומושפעות מהם . כאמור , תמה זו בלטה והייתה שזורה בכל שאר האשכולות והתמות במחקר , ומרכזיותה בתרשים מבטאת את חשיבותה בעיני המרואיינים . תמה זו תואמת את אחת המגמות המרכזיות של הפיתוח הארגוני בשנים האחרונות כפי שהוצגה במאמרם של ברנס וקוק ( Burnes & Cooke , 2012 ) שנדון לעיל . בחלק הבא יוצגו בהרחבה כל אחת מהתמות במודל באמצעות ציטוטים נבחרים מדברי המרואיינים והפניות לספרות המקצועית . תרשים | 1 מודל - תפיסת הייעוץ הארגוני

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר