כשאת אומרת ייעוץ ארגוני למה את מתכוונת?

עמוד:14

ובעיקר בעיבוד ובניתוח ראשוני של הריאיון . הריאיון היה ריאיון עומק במתכונת של ריאיון חצי מובנה . כל המראיינים קיבלו תדרוך בכתב ובעל פה שכלל הנחיות ברורות ומפורטות לגבי מסגרת הריאיון , התהליך שלו וההתנהלות האתית . העבודה בזוגות סייעה למראיינים לזכור את ההנחיות ולהקפיד עליהן , הן מתוך הבנת חשיבותן והן כדי לשמור על אחידות שלא תושפע מזהות המראיינים . ניתוח התוצאות בגישה של תאוריה מעוגנת בשדה , ובפרט של ניתוח תוכן תמטי פרשני , הורכב משני שלבים עיקריים : ניתוח החומר הגולמי של כל ריאיון בנפרד ולאחר מכן אינטגרציה ואינטרפרטציה של החומר . את החומר הגולמי של כל זוג ניתח הצוות המראיין . מכל זוג מראיינים התקבלו כמה תוצרים : פרופיל המרואיין ; תמלול מלא של הריאיון וניתוח קטגוריות התוכן העולות ממנו ; רשימת ציטוטים של המרואיין , מחולקים לקטגוריות הרלוונטיות ; וסיכום הריאיון . את האינטגרציה והאינטרפרטציה עשו מחברות המאמר . בפועל , כאשר התקבלו כל החומרים מכלל המראיינים , התעורר קושי להשתמש בקטגוריות באופן מלא כיוון שאלה היו מגוונות מאוד במהותן , והיה צורך לחזור ולנתח את התוצאות . בסיום שלב זה התקבלה רשימה של שישים וארבע קטגוריות שהתקבצו לשמונה אשכולות . ניתוח פנימי ודיון נוסף הוביל להעברה של קטגוריות בין אשכולות ולחיבור של חלק מהאשכולות . תהליך הניתוח של הקטגוריות והאשכולות הוביל ליצירת חמש תמות המקיימות יחסי גומלין ביניהן . המודל שעלה מתוך החומר , התמות המרכיבות אותו והיחסים ביניהן יוצגו להלן . ממצאים המודל הכללי ניתוח החומר תוך כדי קריאה חוזרת בראיונות ובציטוטים הנבחרים הוביל לגיבוש של חמש תמות מרכזיות ; התמות והיחסים בין התמות הובילו ליצירת מודל מרכזי ( תרשים 1 להלן ) . התמה המרכזית , שיש יחסי גומלין בינה לבין כל שאר התמות , היא התמה של אמון ויושרה . ארבע התמות האחרות — תרומת הייעוץ , כיצד לעבוד עם יועץ , היועץ עצמו ומורכבות ורגשות מעורבים ( מופיעות באליפסה בתרשים ) — נבעו ישירות מתוך האשכולות . היבטים שונים של אתיקה , ובפרט אמון ויושרה , חזרו ועלו בכל האשכולות . החצים בתרשים מבטאים את היחסים בין התמות ואת זיקתן זו לזו : תרומת הייעוץ קשורה בשאלה כיצד לעבוד עם היועץ כדי להשיג תרומה מרבית ומשפיעה על תפיסת דמותו של היועץ . השאלה כיצד לעבוד עם יועץ עוסקת בהתמודדות עם קשיים שונים כמו הקושי להיחשף ולהתמסר ( מסומן במלבן בתרשים ) ויוצרת מורכבות . הקושי הנובע מהתמה שעניינה היועץ עצמו , המאופיינת בציפיות מגוונות , לא ראליות וסותרות זו את זו — ' סופרמן צנוע וענו ' ( המסומן גם הוא במלבן בתרשים ) , משפיע גם הוא על התמה שעניינה מורכבות .

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר