כשאת אומרת ייעוץ ארגוני למה את מתכוונת?

עמוד:9

אינם מגובשים דיים " ( קונה , , 2014 עמ ' . ( 23 השונות המאפיינת את הפרקטיקה משמשת מקור לאתגרים שונים עבור יועצים ארגוניים , עבור לקוחות בארגונים ועבור חוקרים של התחום . אחת האסכולות החשובות בתחום היא הפיתוח הארגוני . את המושג Organizational OD ) Development ) טבעו דאגלס מקגרגור וריצ ' רד בקהרד בשנות החמישים של המאה שחלפה , על יסוד רעיונותיו של קורט לוין והערכים ההומניסטיים בעבודותיו . בין ההגדרות השונות לפיתוח ארגוני מצויה למשל הגדרתם של תומס קאמינגס וכריסטופר וורלי ( : ( Cummings & Worley , 2005 יישום כלל מערכתי של הידע מתחום מדעי ההתנהגות לפיתוח מתוכנן , לשיפור ולחיזוק של האסטרטגיות , המבנים והתהליכים המובילים לתכליתיות ) אפקטיביות ( ארגונית . עקב הגידול בשדה הייעוץ הארגוני נוסף על השונות שאפיינה את השדה מראשית ימיו , החלו לכנותו גם ' ייעוץ למנהלים ' ( . ( management consulting מושג זה מתייחס למגוון רחב של תחומי מומחיות וידע בעלי ערך לארגונים : מומחיות בתחומים של הנדסה , חשבונאות , מערכות מידע , ניהול ידע , ניהול משאבי אנוש ועוד ; התמחויות בשיטות ניהול שונות , כגון ניהול איכות , ניהול רזה ( lean management ) או ניהול אג ' ילי ( (; agile management ומומחיות בניהול תהליכי שינוי וצמיחה בארגונים . קונה ( 2014 ) טענה כי ' ייעוץ למנהלים ' נעשה מונח כה כללי עד שאיבד ממשמעותו , ובכך הוא משקף את פניה המורכבים ומרובי הסתירות של פרקטיקת הייעוץ בימינו ( קונה , , 2014 עמ ' . ( 34 לא רק הייעוץ הארגוני התפתח והפך למגוון יותר ויותר — גם הניהול המקובל הרחיב את הפרקטיקות שלו . במציאות של היום מנהלים הם בדרך כלל בוגרי בתי ספר למנהל עסקים ויש להם ידע ומיומנויות שבעבר היו בעיקר נחלתם של היועצים הארגוניים . אנדרו סטרדי , כריסטופר רייט וניק ויילי ( Sturdy , Wright , & Wylie , 2014 ) חקרו את פרקטיקות הניהול העכשוויות בבריטניה ובאוסטרליה ומצאו שמנהלים רבים פועלים בסגנון שהם מכנים ' פוסט ביורוקרטי ' ומיישמים בפועל השקפות ופרקטיקות ייעוץ מגוונות . הם מצאו כי מנהלים בדרגים בכירים ובדרגי ביניים משתמשים לא מעט בייעוץ ארגוני ואף מאמצים לתוך פרקטיקת הניהול טכניקות ייעוץ ומיומנויות ייעוץ שאותן למדו בדרך כלל מהיועצים . במציאות של העידן הפוסט מודרני , שבאומן ( 2007 ) כינה ' מציאות נזילה ' , כאשר גבולות מאבדים ממשמעותם , מושגים משתנים ומקצועות מקובלים מאבדים את ההגמוניה שלהם , ההבחנה בין מושגים מורכבת יותר והקטגוריות המקצועיות מתערבבות זו בזו באופן שהומי באבא כינה ' היברידיות ' ( . ( Bhabha , 2013 במציאות זו אין זה מפתיע שמתעורר קושי להגדיר את הייעוץ הארגוני , מקצוע חדש באופן יחסי , וכי הבסיס המושגי והתאורטי שלו מורכב , מגוון ואינו חד משמעי . על הייעוץ הארגוני בד בבד עם צמיחתה של פרקטיקת הייעוץ והתרחבותה לכיוונים מגוונים במענה לביקוש הרב מצד ארגונים , זכה התחום בשנים האחרונות גם לביקורת מזוויות שונות : ביקורת פונקציונלית המתייחסת לפרקטיקות הייעוץ ולקושי להעריך את התועלת הגלומה בהן ( למשל : , Sturdy (; Furusten , 2013 ; 2011 ביקורת שעניינה בפערים בין בסיס המקצועיות של היועצים למוניטין

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר