כשאת אומרת ייעוץ ארגוני למה את מתכוונת?

עמוד:7

כשאת אומרת ייעוץ ארגוני למה את מתכוונת ? ורדה זילברברג , שני קונה , רונית קורץ * במאמר זה מוצגים ממצאי מחקר שמטרתו הייתה לבחון את תפיסת היועצים והייעוץ הארגוני בעיני נועצים . זהו מחקר פנומנולוגי בגישה של תאוריה מעוגנת בשדה , שבו זוגות של יועצים ראיינו חמישה עשר נועצים בריאיון מובנה למחצה . ניתוח הראיונות הוביל לבניית מודל המתאר ומסביר את הממצאים בעזרת חמש תמות : א . תרומת הייעוץ – נתפסת כחשובה וכמגוונת אולם מעוררת אמביוולטיות בשל חוסר בהירות ; ב . היועץ עצמו – נתפס כ ' סופרמן צנוע וענו ' , ונדרשים ממנו סל איכויות ויכולות סותרות ; ג . כיצד לעבוד עם יועץ – בחירת יועץ ועבודה עמו נעשים על בסיס שיקולי מקצועיות , מערכת יחסים מתפתחת וכן שיקולים פוליטיים ; ד . מורכבות ורגשות מעורבים שגילו נועצים כלפי ייעוץ ויועצים – הנועצים מעוניינים בייעוץ ומועצמים בזכותו ועם זאת בעצם היו רוצים שלא להזדקק לו ; ה . אמון ויושרה – נמצאו מרכזיים מאוד ביחסי יועץ נועץ ועלו שוב ושוב במחקר . מן המחקר עולה כי קיימים קשרי גומלין בין חמש תמות אלה . הקדמה בשנים האחרונות עבודתם של יועצים ארגוניים הולכת ומתרחבת ובד בבד עוברת שינויים של ממש . עידן שנות האלפיים מאופיין בכך שארגונים נמצאים במגמה של תהליכי שינוי מואצים בעקבות תהפוכות במצב הפיננסי בעולם , תחרות גוברת , טכנולוגיה משתנה , מהפכה בתפיסת הצרכנות , שינויים בדפוסי ההעסקה ועוד . תהליכים אלה מגבירים את הצורך ביועצים הבקיאים בהתמודדות של ארגונים ושל מנהלים עם נושאים אלו ( . ( ippingK , 2002 על פי זיגמונט באומן ( , ( 2007 סוף עידן הפנאופטיקון ( Panopticon ) התאפיין במעורבות הדדית בממשק שבין סובייקטים התלויים זה בזה כמו סוהר ואסיר , מנהל ומנוהל , מנחה ומונחה , מנהיגים ומונהגים . באומן ייחס קשר זהה גם לתלות בין ישויות מופשטות כמו הון ועבודה או אפילו צבאות שונים בעת מלחמה , וככל הנראה גם לתלות בין אדם לארגון . להשקפתו , סיום המעורבות ההדדית בעת הזו מתאפיין בדפוסים של בריחה , הימנעות , התחמקות , טשטוש ודחייה של כל מחויבות או אחריות לתוצאות . המשמעות המידית של השקפה זו היא שינוי בקשר שבין האדם לארגון והתהוות של חוזים פסיכולוגיים שונים ומגוונים ; כבר כיום אפשר * מאמר זה נכתב ביוזמה ובתמיכה של איפ " א .

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר