תוכן העניינים

עמוד:4

אל הקוראים והכותבים כתב העת אנליזה ארגונית יוצא לאור באופן סדיר מאז . 1995 המערכת תשמח לפרסם מאמרים העונים על הדרישות הללו : • מאמר שיש בו כדי להוסיף לשדה הידע בתחום הארגוני , בייחוד בזיקה לתאוריה הפסיכואנליטית ובבירור הזיקות שבין תרבות לחברה ובין ארגונים לייעוץ ; • מאמר שיש בו סיכום של נושא , דיון ביקורתי בנושא או הבעת עמדה עליו ; • תיאור מקרה ובו דיווח על העבודה שנעשתה , וכן דיון וקישור לתאוריה ; • דיווח קצר על עבודה תאורטית ועל מחקר שראוי להביאם לידיעת הקוראים ; • דיון בסוגיות אקטואליות , ובתוך כך הבעת עמדות ודעות הנוגעות בתחומי העניין של כתב העת ; • ביקורת על ספר הנוגע בתחומי העניין של כתב העת ; • תרגומי מאמרים בתחומי התוכן של כתב העת ; • תגובה למאמר שפורסם באחד הגיליונות הקודמים . הנחיות למסירת מאמרים לפרסום • יש לצרף מדיה מגנטית שתכיל את המאמר המוצע לפרסום או לשולחו בדואר אלקטרוני לכתובת המערכת . למאמר יש לצרף תקציר בעברית ובאנגלית ופרטים ביוגרפיים על המחבר . • יש לציין אם המאמר הנשלח לאנליזה ארגונית מוצע לפרסום גם בכתב עת נוסף או בפרסום אחר ) בעברית או בכל שפה אחרת ( . • תרגומי מאמרים משפה אחרת יתקבלו לפרסום רק אם ילווה אליהם אישור מההוצאה לאור ומהמחבר . • כותבים המעוניינים לפרסם מפרי עטם באנליזה ארגונית מתבקשים לפנות אל המערכת לשם קבלת הנחיות מפורטות בעניין כתיב , התקנה והכנה לדפוס ורישום ביבליוגרפי . כתובת המערכת צפנת | ת " ד , 8515 ירושלים 91083 ) לאנליזה ארגונית (

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר