אנליזה ארגונית גיליון מס' | 22 אוגוסט 2016

עמוד:2

צפנת ׀ מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני מעל 30 שנות ייעוץ 3 עטיפה קדמית שמאל | ניב בורנשטיין , ללא כותרת , פרט , , 2011 שמן ועיפרון על בד , 150 X 190 ס "מ עטיפה קדמית ימין | תמר בן סימון | שש דמויות , פרט , , 2015 טכניקה מעורבת , 49 X 35 ס "מ עטיפה אחורית | ניב בורנשטיין , ללא כותרת , , 2011 שמן ועיפרון על בד , 150 X 190 ס "מ עורכת לשון | נילי גור אריה עורך גרפי | ערן צירמן עורכת אמנות | איריס גולדברג עריכת אנגלית | ד " ר ברוס אופנהיימר המערכת המייסדת גבריאל דהאן ישראל כ "ץ נילי סוקניק טלי קרינסקי כתובת המערכת מכון צפנת ת " ד , 8515 ירושלים 91083 טלפון : | 02 - 6782887 פקס : -02 6791555 דוא " ל zofnat @ zofnat . co . il | © כל הזכויות שמורות צפנת ׀ מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני ISSN 0793 7180

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר