אנליזה ארגונית גיליון מס' | 22 אוגוסט 2016

עמוד:1

אנליזה ארגונית גיליון מס ' | 22 אוגוסט 2016 עורך ישראל כ "ץ מרכזת המערכת תמר גרוס חברי המערכת מרב בוכבלטר תמר בליץ איריס גולדברג נילי גור אריה לינדה יעקב שדה צפנת ׀ מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר