פרק ראשון היסודות התיאורטיים וההיסטוריים של מינהל החינוך

עמוד:13

מינהל החינוך במרקם מדעי החינוך משחר ימיה של האנושות , חינוכו של הדור הצעיר לצד חשיפתו לידע שהצטבר בחברה שבה חי , היוו אמצעי מרכזי וחיוני להמשכיותה של החברה ולחיזוק תרבותה ומנהגיה . במשך אלפי שנים למדו בני האדם זה מזה . תחילה היה זה ידע מעשי , הנחוץ לשם עצם קיומו של האדם , בעיקר בתחום החקלאות , המלאכה הפשוטה , המלחמה ועבודת בנייה ואחזקה . עבור המיעוט , כוונה הלמידה להעשרת הידע המופשט : הפילוסופי , ההיסטורי והחברתי , כאותם חכמי אתונה ורומא , נזירים ומלומדים באירופה של ימי הביניים ותלמידי חכמים בחברה היהודית לדורותיה . בדרך כלל , אנשים אלה חוו את הלמידה ביחידות , מול מורה או בקבוצות קטנות ; מי בעזרת המלמד שסר לביתו , מי באמצעות " החדר ” היהודי או המדרסה האיסלמית , ומי במסגרת קבוצות של משכילים , שדנו מבוקר עד ערב בסוגיות ברומו של עולם . העידן המודרני הביא עמו שינויים מרחיקי לכת בדרכי החינוך של הדור הצעיר ויצר מערכות חינוכיות גדולות ומורכבות ; תחילה בארצות הברית ולאחר מכן באירופה ) ,. Sadovnik et al . ) 2001 מבית ספר רב – גילי , הממוקם בביתן אחד , ובו מורה אחת , כזה המזכיר לצופי הסדרה " בית קטן בערבה ” את בית הספר שבו למדו ילדי המתיישבים בארצות הברית של ראשית המאה התשע – עשרה , עברה החברה האנושית להקנות ידע וערכים לצעירים באמצעות מבנים ארגוניים גדולים . מבנים אלה מורכבים מכיתות לימוד חד – גיליות הנבדלות זו מזו , לפחות במערכת העל – יסודית , בנושא הלימוד המרכזי של תלמידיהן ) למשל , במגמות הלימוד לבגרות ( . פרק ראשון היסודות התיאורטיים וההיסטוריים של מינהל החינוך כתחום מחקר אקדמי , מינהל החינוך הוא שילוב מעניין של שני תחומי ידע שונים : מינהל מצד אחד , וחינוך מצד שני . שילוב זה , כפי שיוצג בפרק זה , מקשה על הגדרת גבולות התחום , תכניו ו " משטר האמת ” , כלשונו של פוקו , הרווח בו . על מנת להתמודד עם מורכבות זו , ינסה הפרק הנוכחי למקם את תחום מינהל החינוך במסגרת מדעי החינוך , להציג את מקורות הידע של התחום ולהגדיר את גבולותיו , הגדרה מורכבת ורב – משמעית , כפי שנראה בהמשך . בנוסף , סקירת ההתפתחות ההיסטורית – תיאורטית בתחום , בעיקר בארצות הברית , ממחישה את רב–גוניותו של התחום ואת הניסיונות הרבים למצבו ולהגדירו . הפרק חותם בדיון על מינהל החינוך בישראל ובסוגיות המעסיקות את החוקרים בתחום זה בארץ .

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר