הקדמה

עמוד:10

הספר פותח בסקירה היסטורית של המחשבה התיאורטית והמחקרית בתחום מינהל החינוך , משחר היווסדו כתחום מחקר אקדמי , אי שם באמצע המאה העשרים בארצות הברית . מתוך תיאור זה אנו למדים כי עיקר תשומת הלב הוקדשה לניתוח בית הספר כארגון ופחות לארגוני חינוך אחרים , ולכן ישנם הוגי דעות המעדיפים לכנות את התחום בשם " מינהל בית הספר ” . מתוך רצון להקל על הקורא את ההתמצאות בתחום הדעת של מינהל החינוך , מחולק הספר לשלושה שערים עיקריים . השער הראשון , היבטים ארגוניים של בית הספר , מפגיש את הקורא עם תיאוריות ומחקרים שעניינם המבנה של בית הספר , תרבותו , יחסיו עם סביבתו , וצורות הכוח והסמכות הנפוצות בו . השער השני , הפרט בבית הספר , מתמקד בהבנת התנהגותו של הפרט העובד ופועל בבית הספר , ועוסק בסוגיות של קריירה בתחום החינוך , בהן מוטיבציה , שביעות רצון , לחץ ושחיקה , לצד ניתוח תופעות המתרחשות במהלך הקריירה , כהתחדשות עצמית , משברים אישיים ועזיבת העבודה . השער השלישי , תהליכים מינהליים בבית הספר , דן בתיאוריות ובמודלים שהוצעו להבנת תופעת המנהיגות החינוכית , וכן בהיבטים מעשיים של ניהול בית ספר , כמו תהליך קבלת ההחלטות , תכנון אסטרטגי , שיווק ותדמית , ניהול המשאב האנושי והחדרת שינויים וחידושים לבית הספר . כולי תקווה כי קוראי הספר ילמדו ממנו רבות על הנעשה בארגוני חינוך בכלל ובבתי הספר בפרט , יעמיקו ידיעותיהם בתחום מינהל החינוך , וימצאו בספר זה מורה דרך להבנת הנעשה בארגון שבו כולנו , בעצם , מתחילים את חיינו . יזהר אופלטקה , קיץ תשס ”ז

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר