תוכן העניינים

עמוד:8

פרק שלושה – עשר : שיווק בית הספר ושיפור תדמיתו 309 מושג השיווק והפילוסופיה השיווקית 309 המחקר על שיווק ארגוני חינוך 311 תפיסות סותרות של השיווק החינוכי ; 312 ההיקף המוגבל של שיווק בבתי ספר ; 313 קידום השירות : הרכיב המרכזי בשיווק בתי ספר ; 314 תהליך בחירת בית הספר על ידי ההורים ; 317 האם יש סתירה בין שיווק לחינוך ? 319 רשימת מקורות 321 פרק ארבעה – עשר : ניהול משאבי אנוש בארגוני חינוך 325 גיוס מורים ועובדים לבית הספר 326 דרכי גיוס כוח אדם ; 328 הליכי גיוס מורים בישראל 329 מיון עובדים 330 המיון הסמוי ; 331 המיון הגלוי ; 332 המחקר על גיוס מורים במערכות חינוכיות 334 הערכת ביצועי המורים 335 פיתוח מקצועי של הצוות 339 מודלים של פיתוח מקצועי ; 340 גורמים המשפיעים על טיב התוכנית לפיתוח צוות ועל שיעור ההשתתפות בה ; 342 המחקר על תרומת הפיתוח המקצועי של מורים לבית הספר 343 רשימת מקורות 345 פרק חמישה עשר : ניהול עבודת צוות בבית הספר 349 מאפייני צוותי עבודה ותהליך התפתחות 350 סוגים של צוותים 353 הגורמים המשפיעים על אפקטיביות הצוות 355 גורמי קונטקסט ; 356 גורמים הקשורים להרכב הצוות ; 357 גורמים הקשורים לתהליך עבודת הצוות 360 מנהיגות צוות 362 סיכום 363 מקורות 364 פרק שישה עשר : ניהול קונפליקטים בבית הספר 367 הגדרות של קונפלקט ארגוני וסוגיו השונים 368 גורמים לקונפליקט בעולם העבודה ברמות שונות 369 השפעות הקונפליקט על העובד ועל הארגון 374 דרכי התמודדות עם קונפליקטים 376 סגנונות טיפול בקונפליקט בינאישי 378 גישות מבניות לניהול קונפליקטים 379 משא ומתן ; 380 תיווך ; 381 בוררות 382 מקורות 383 פרק שבעה – עשר : ניהול שינויים בבית הספר 387 תהליך השינוי החינוכי 388 שלב הייזום : השקתו של שינוי חינוכי ; 389 שלב הביצוע : החדרתו של השינוי המוצע ; 391 שלב המיסוד 393 התגובות לשינוי החינוכי 393 התנגדות לשינויים בבית הספר ; 394 השפעות שליליות וחיוביות על העובד 397 תפקיד המנהל בהחדרת שינויים וחידושים 398 רשימת מקורות 401

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר