תוכן העניינים

עמוד:6

פרק רביעי : כוח , סמכות ופוליטיקה בבית הספר 87 כוחו של מנהל בית הספר 88 סמכות ומקורות הסמכות 90 אסטרטגיות להפעלת הכוח והסמכות של המנהל 92 מתי המנהל יכול לצפות להיענות מצד המורים ? ; 93 מהן האסטרטגיות להפעלת סמכות המנהל ? 95 ההיבטים המיקרו – פוליטיים בבית הספר 96 המחקר על מיקרו – פוליטיקה בבית הספר 98 המשגות חלופיות למושג הכוח והסמכות 101 העצמת מורים ; 102 נקודת מבט פמיניסטית 103 רשימת מקורות 105 פרק חמישי : יחסי בית הספר וסביבתו 109 גישת המערכות הפתוחות 110 גישות תיאורטיות לחקר הסביבה הארגונית 114 גישת המידע ; 114 גישת התלות במשאבים ; 116 גישת ההתניות 117 הגישה המוסדית לחקר הסביבה של בית הספר 119 קונפורמיות לכללים מוסדיים ; 121 אימוץ רכיבים דומים ; 122 אסטרטגיית ההבדלה 123 יחסי קהילה – בית הספר 124 בית הספר הקהילתי ; 127 רפורמת בחירת ההורים 129 רשימת מקורות 130 שער שני : הפרט בארגון החינוכי 135 פרק שישי : קריירות בארגון החינוכי 137 מושג הקריירה ומחקרי הקריירה 137 גישת שלבי הקריירה 139 בחירת הקריירה הניהולית ; 141 הכניסה לתפקיד הניהולי ; 144 תהליך הסוציאליזציה המקצועית של מנהלים ; 146 מנטור בתהליך הסוציאליזציה ; 147 שלב ההתפתחות וההתקדמות בתפקיד ; 148 שלב אמצע הקריירה ; 149 שלב הקריירה המאוחרת 152 התפתחות קריירה - היבט חיצוני 154 רשימת מקורות 156 פרק שביעי : הנעה , שביעות רצון ומחויבות בעבודה החינוכית 161 הנעה בארגון החינוכי 161 הנעה פנימית וחיצונית ; 163 תיאוריית הצרכים של מסלו ; 164 תיאוריית הצבת המטרות ; 166 תיאוריית ההוגנות ; 168 תיאוריית הציפיות ; 170 תיאוריית ההנעה הקשורה להישגיות ; 172 המחקר על הנעה של מורים ומנהלים 173 שביעות רצון בעבודה החינוכית 175 הגדרות של שביעות רצון בעבודה ; 176 תיאוריות על שביעות רצון בעבודה ; 176 גורמי שביעות הרצון בעבודה ; 178 ההשלכות העיקריות של שביעות הרצון בעבודה 179 מחויבות ארגונית 180 רגשות בהוראה ובניהול בית ספר 182 רשימת מקורות 185 פרק שמיני : היבטים פתולוגיים בארגון החינוכי 193 מהו לחץ בתפקיד 193

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר