יסודות מינהל החינוך מנהיגות וניהול בארגון החינוכי

עמוד:4

Izhar Oplatka The Essentials of Educational Administration Leadership and Managment in the Educational Organization עריכת לשון : שונית כהן אין לשכפל , להעתיק לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . מסת " ב : ISBN : 978 - 1 - 61838 - 119 - 4 © כל הזכויות שמורות לפרדס הוצאה לאור ת " ד , 33709 חיפה 3133602 -e mail : contact @ pardes . co . il תשע " ה 2015 Printed in Israel

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר