תוכן העניינים

עמוד:8

פרק תשיעי : טיפול קוגניטיבי : דמיון מודרך וקשיבות 193 פרק עשירי : התערבויות אסטרטגיות המשלבות יישום של כתיבת מכתבים , טקסי פרידה ומטפורות 209 פרק אחד עשר : טיפול משפחתי מערכתי באבל 233 שער רביעי : אובדן ואבל בישראל 251 מבוא לשער רביעי 253 פרק שנים עשר : אובדן ואבל במסורת היהודית : רקע וסקירה כללית 255 פרק שלושה עשר : השואה והחברה הישראלית : מהכחשה לאבל טראומטי 271 פרק ארבעה עשר : שכול והנצחה : הפנים הכפולות של המיתוס הלאומי בישראל – מבט מחודש 283 פרק חמישה עשר : ההנצחה בין הציבורי לפרטי : מקול " רבים יחיד " לקול " יחיד יחיד " 293 פרק שישה עשר : מבט אל מנהגי אבל וטקסי לוויה בקבוצות שונות בישראל 309 פרק שבעה עשר : אובדן ושכול בקרב מוסלמים בישראל : קבלת רצון האל , חוויית היגון , והקשר המתמשך לנפטר 323 שער חמישי : תרבות , חברה , אתגרים קליניים בישראל ובעולם 337 מבוא לשער חמישי 339 פרק שמונה עשר : הקשרים חברתיים תרבותיים של אובדן : שיקולים להתערבויות רגישות תרבות 341 פרק תשעה עשר : התערבות מקצועית במצבי חירום וסיבוכים אחרי אובדן 353 פרק עשרים : רווחה , צמיחה וחוסן נפשי : המלצות למטופלים ולמטפלים 365 אפילוג 383 נספח : המודל הדו מסלולי לאובדן ושכול במחקר ובמדידה קלינית של תגובות לאובדן 385 ביבליוגרפיה 403 מפתח 439

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר