הפנים הרבות של האובדן והשכול תיאוריה וטיפול

עמוד:4

Simon Shimshon Rubin Ruth Malkinson Eliezer Witztum THE MULTIPLE FACES OF LOSS AND BEREAVEMENT Theor y and Therapy תרגום : ענבל שגיב נקדימון עריכת תרגום והגהות : נעמי גליק עוזרד צילום הכריכה : shutterstock הפצה : פרדס הוצאה לאור ת " ד , 33709 חיפה 3133602 -e mail : contact @ pardes . co . il אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . מסת " ב : ISBN : 978 - 1 - 61838 - 226 - 9 © כל הזכויות שמורות להוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה ולפרדס הוצאה לאור , חיפה 2016 עיצוב עטיפה , סדר ועימוד : פרדס הוצאה לאור נדפס בישראל , תשע " ו / 2016

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר