הקדמה

עמוד:9

גוף ממסדי , עצמאי או תוצר של שיתוף פעולה בין ארגון עצמאי לממסדי . באופן זה , קורא שיש לו ליקוי ראייה , המעוניין להיות בטוח יותר בשירותים הרלוונטיים עבורו , יוכל לזהותם ביתר קלות על פי חיפוש שכבת הגיל שלו . עוד יש בפרק סקירה ממצה של התמיכות המוצעות לסטודנטים לקויי ראייה ועיוורים בישראל . חלק זה מתבסס על הנתונים שריכז והציג משה עובד , מנכ " ל עמותת על " ה - העמותה לקידום סטודנטים עיוורים ודיסלקטים בישראל . עובד חושף את המערכת הענפה והיעילה לתמיכה בסטודנטים אלה , שהיא ייחודית לישראל . הפרק מסתיים בריאיון עם גילה זיידל , יו״ר עמותת ״אופק לילדינו״ - העמותה היחידה בארץ המייצגת את הילדים עם ל " ר . זיידל מספרת בריאיון על מעורבות העמותה ב " מרכז לעיוור " , ארגון הגג של ארגוני האנשים עם עיוורון בישראל , ואף על שיתוף פעולה עם ארגונים בין - לאומיים ובהם ארגון העיוורים העולמי ( WBU , ( - World Blind Union ארגון אנשי המקצוע בתחום ( ICEVI - International Council for Education of People with Visual Impairment ) והארגון הבין - לאומי של הורים לילדים עם ליקויי ראייה ( IAPVI - International . ( Association of Parents of Children with Visual Impairment לאחר שלושת פרקי ההתוודעות לנושאים של ליקוי הראייה והעיוורון , מערכות התמיכה הקיימות בישראל ודרך עבודתן , בפרק הרביעי מוצג ההיבט התאורטי - ביקורתי . בפרק זה נדונה הפילוסופיה שבבסיס מערכות התמיכה , ונעשה בו ניסיון להבהיר את העקרונות של מדיניות התמיכה בתלמידים ובבגירים לקויי ראייה ועיוורים במבט כרונולוגי וביקורתי . לאור הדיון הזה מוצג בפרק מודל אלטרנטיבי , מודל ' פוטנציאל הצמיחה ' , אשר נועד להציע את תפיסת איכות החיים ההומניסטית - חינוכית כחלופה לתפיסות העולם המסורתיות וכן את הנגזרות היישומיות שלה . בפרק החמישי מתורגמות ההמלצות היישומיות העיקריות לתכנית חברתית-חינוכית שנכתבה והופעלה הן בקרב תלמידים והן בקרב סטודנטים לקויי ראייה ועיוורים . התכנית בשלמותה מוצגת בנספחי הספר . בפרקי הספר משולבות סוגיות הקשורות לאיכות החיים של תלמידים ובגירים ל " ר וההתייחסות אליהן כפי שעולה מתוך מודלים שונים שבקדמת הבמה בחינוך המיוחד . דוגמה אחת שכזו היא סוגיית אי - הנגישות האמתית של הילדים והבגירים עם ל " ר בסביבות החיים השונות . מדיווחים של אנשים עם ל " ר מתברר שוב ושוב כי מדרכות נגישות עדיין אין פירושן שהרחוב , החנויות , המשרדים , בתי הקפה וכל הכלול בהם נגישים לאדם עם המוגבלות . על פי מודל ה ' עיצוב האוניברסלי ' ( Rose & Gravel , 2010 ) יש לבנות מלכתחילה סביבות

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר