הקדמה

עמוד:8

אם כן , הצעד הראשון בניתוץ הסטיגמות אמור להיות הצגת הידע המהימן והתקף שקיים בנושא והבהרתו , זאת לא רק עבור המעגל המצומצם של העוסקים בתמיכה בתלמידים עם ל " ר אלא גם לסביבה הקרובה והרחוקה של התלמיד . הפרק הראשון מציג אפוא באופן ממצה את תופעת ליקוי הראייה ומבהיר אותה במונחים העשויים להתאים גם לכאלה שאינם מתמחים במדעי הבריאות . עוד כולל הפרק את סיכום מצבה של רפואת העיניים כיום , לאור המהפכות בתחום המתחוללות בתקופה זו ממש , וכן מגוון המלצות רפואיות עבור האדם עם הליקוי . הפרק מסתיים בריאיון עם נדין הולנדר , מנכ " לית עמותת " לראות " , העמותה של בכירי רופאי העיניים בישראל . הולנדר מציגה את העמותה ואת פועלה למען תמיכה בילדים ובוגרים לקויי ראייה ועיוורים . לאחר ההבהרות שבפרק הראשון בפרקים השני והשלישי מוצגת מערכת התמיכה הקיימת עבור תלמידים , סטודנטים ובגירים עם ליקויי ראייה ועיוורון בישראל . הפרק השני עניינו ילדים ובני נוער במסגרת מערכת החינוך , ומתואר בו התהליך העובר על הילד ומשפחתו מרגע גילוי הליקוי ועד השתלבותו המלאה במערכת החינוך . בפרק זה מוצגות כלל הזכאויות , ההתאמות וההנגשות שהתלמיד ומשפחתו זכאים להן בהתאם לאופי הליקוי כפי שהובהר בפרק הראשון . נוסף על כך מוצג בפרק מודל העבודה הייחודי של משרד החינוך בישראל לשם תמיכה בתלמידים האלה . לצד מודל זה מתוארים גם כמה ממצאי מחקרים שנערכו לשם הערכת המודל . בספרות האקדמית העכשווית ניתן למצוא התייחסות רחבה לתלמידים עם ל " ר המשתלבים במערכת החינוך הכללי , ואולם בישראל יש גם כמה מוסדות מתמחים שלומדים בהם רק תלמידים עם ל " ר . לשם הכרת מוסדות אלו וייחודם מוצג בפרק ריאיון שנערך עם רחל סקר , מנהלת " בית חינוך עיוורים " שבירושלים , שהוא אחד מן המוסדות הללו . הריאיון כולל תיאור של המוסד , ייחודו ופעילויותיו . הפרק מסתיים ב׳מסמך ההנגשה׳ , שכתבה ד "ר נורית נוישטט - נוי עבור נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות . בחלק זה מפורטות הפעולות הנדרשות לשם ההנגשה של המרחב הבית - ספרי לתלמידים עם ליקויי ראייה ועיוורון . כהשלמה למערכת התמיכה עבור התלמידים והסטודנטים מוצגים בפרק השלישי העמותות והארגונים המציעים סיוע שאינו במסגרת משרד החינוך ועשוי להתאים לכלל הגילאים מלידה ועד זקנה . בפרק נדונה הבעייתיות שבמערכות אלו , הנובעת בעיקר ממספרן הרב ומטשטוש גבולות הסמכות המתגלה לעתים בין העמותות העצמאיות למשרדי הממשלה . בפרק מוצג מגוון השירותים בחלוקה גילאית וכן התמיכה הרלוונטית לכל גיל , בין שהיא מטעם

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר