תוכן עניינים

עמוד:5

תוכן עניינים הקדמה ................................................................................................................. 7 פרק ראשון : ההיבטים הפיזיולוגיים של ליקוי הראייה ......................................... 11 חשיבות הכרתם של ההיבטים הפיזיולוגיים של הראייה ושל ליקויי הראייה לעוסקים בתמיכה בתלמידים עם ליקויי ראייה ועיוורון ................................ 11 העין ורכיביה ................................................................................................. 13 ראייה , ליקויי ראייה , אמצעי הגנה טבעיים של העין ורפואת העיניים ............ 15 מחלות עיניים ................................................................................................ 21 מאפיינים ייחודיים של מחלות העיניים אצל ילדים ........................................ 28 היבטים פרקטיים הנגזרים ממחלות העיניים ................................................. 34 פרק שני : תלמידים עם ליקויי ראייה ועיוורון במערכת החינוך בישראל - זיהוי , אבחון , הכרה ותמיכה ................................................................................ 45 זיהוי סימנים עיקריים לבעיות ראייה אצל תלמידים ...................................... 45 פנייה לאגף לפיקוח על תלמידים עם ליקויי חושים ....................................... 46 מודל התמיכה של הפיקוח על תלמידים עם ליקויי חושים ............................ 46 מערכות תמיכה בילדי הגיל הרך עם ליקויי ראייה ועיוורון ............................ 52 עזרים לתמיכה בלמידה ובהוראה של תלמידים עם ליקויי ראייה ועיוורון ..... 53 המלצות למורה הקולט ילד עם ליקוי ראייה ועיוורון בכיתתו ....................... 57 ממצאי מחקרים עיקריים להערכת המודל המחוזי והשפעותיו ...................... 60 מערכי שיעור להכרת נושא ליקויי ראייה ועיוורון לתלמידים רואים ( מקור : משרד החינוך , 65 ......................................................................... ( 2014 הנגשת המרחב הבית - ספרי ........................................................................... 69 פרק שלישי : הנגשה ותמיכה לילדים ולבוגרים עם ליקויי ראייה ועיוורון ( שלא במסגרת משרד החינוך ) ............................................................................ 99 עד גיל 3 ( חלק מהשירותים עשויים להינתן גם עד גיל 100 ............................ ( 5 גילאי 18 - 3 ( לעתים עד גיל 102 ................................................................... ( 21 בגירים מגיל 108 ............................................................................................ 18 תמיכה בסטודנטים עם ליקויי ראייה ועיוורון בישראל ................................ 111

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר