מבוא

עמוד:13

גם מממשת את חזונם של אנשי הוראת המדעים להקנות אוריינות מדעית לכל אזרח בלי קשר למגבלותיו תוך כדי מתן מענה לצרכים הקוגניטיביים המיוחדים הקשורים לתהליכי הלמידה ולשיפור מיומנויות למידה גבוהות (& Britsch . ( Heise , 2006 ; Grumbine & Alden , 2006 בספר זה נשתמש במונח ״מדע״ או ״מדעים״ לתחום דעת המבוסס על מידע שאפשר לאסוף בעזרת החושים ובעזרת מכשירי מדידה פשוטים או מורכבים . המידע הנאסף מנותח , ומוסקות ממנו מסקנות על תופעות בסביבה . בפשטות אפשר לומר כי אנו רואות במדע תחום דעת הפועל באמצעות ״השיטה המדעית״ ( קון , . ( 1977 השיטה מאופיינת בשלבים סדורים של איסוף נתונים בתצפית או בניסוי , בארגון הנתונים , בבקרת משתנים , בארגון ממצאים ובהסקת מסקנות . על ידי שימוש בשיטה זו המידע הופך לידע שאפשר לבנות עליו רבדים נוספים . לתפיסתנו , המדע הוא בחלקו פעילות ״שדה״ , הנוספת לפעילות במעבדה או בכיתה . זוהי למידה המבוססת על מערך תצפיות , תיאורן ויצירת הגדרות מתאימות , תוך כדי התמקדות באובייקטים שמסביבנו ושאילת שאלות עליהם , לצורך הכרה והבנה של הסביבה . תפיסות כאלה של מדע אפשר למצוא בספרי מדע פופולריים כמו בספרה של ג׳יין לואיס - גודול , אני והשימפנזים ( , 1973 תרגום : מירי אליאב ) או זה של דיאן פוסי , גורילות בערפל ( Dian Fossey , Gorillas , ( in the Mist , 1983 ספר שאף הופק לסרט קולנוע . גם בספרי הלימוד אפשר למצוא תפיסות כאלה , למשל בתחום מדעי החומר ( בר , 1994 ג ) , מזג האוויר ( בר , 1991 ) ואסטרונומיה ( . ( Snieder , 2009 אנו מקוות שספר זה יהיה לעזר למגוון אנשי מקצוע הפעילים בתחום החינוך . הספר מיועד בעיקר למורי מורים במכללות , למורי מדעים בבתי הספר ולסטודנטים המכשירים את עצמם להוראת מדעים בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים . הם יוכלו למצוא בספר רעיונות להפעלת פעילויות לימוד שתוכננו עבור תלמידים צעירים עד לתלמידי חטיבת הביניים . ספר זה תומך בתכניות לימודים ייחודיות במדעי הטבע המתאימות לתלמידים עם ליקויי למידה . אנו סבורים שגם מורי מדעים בפועל בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים יוכלו להעשיר את עולמם המקצועי ואת תלמידיהם באימוץ רעיונות ממנו . בספר רקע כללי על תאוריות למידה והוראה בכלל ועל מאפייני חשיבה של תלמידים עם ליקויי למידה בפרט . לפיכך מורים מתחום המדעים יוכלו לקבל בספר מידע בסיסי על תלמידים שיש להם ליקויי למידה , ומורים שהתמחו בעבודה עם תלמידים לקויי למידה ירחיבו את ידיעותיהם במדעים ובדרכי הוראתם .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר