מבוא

עמוד:10

הספר התיכון . בחירת ההתנסויות תיעשה מתוך התפיסה כי אחד מתפקידי המורה הוא לשפר את מיומנויות החשיבה שלא התפתחו במיטבן אצל תלמידים עם ליקויי למידה ולתמוך בשיקומן . התהליך מתחיל מטיפוח מיומנויות היסוד הבסיסיות של תפיסה חושית , יכולת מוטורית , בעיקר בתחום המוטוריקה העדינה , יכולת התיאום הבין - חושי , התיאום התנועתי - חושי ותפיסות של זמן ומרחב . חסך במיומנויות יסוד אלה הוא העומד בבסיס ליקויי הלמידה ( עינת , . ( 2000 הבחירה להתמקד בתחום הוראת המדעים נובעת ממחקרים עדכניים בנושא אשר קובעים כי תחום המדעים הוא תחום הדעת המתאים ביותר לטיפוח מיומנויות של תלמידים עם ליקויי למידה . מסטרופיירי וסקרוגס ( Mastropieri & Scruggs , 2001 ) טוענים כי אחת הסיבות להצלחה של תלמידים לקויי למידה בתחומי הלמידה הקשורים למדעים נובעת מהמוטיבציה הרבה של לומדים ללמוד נושאים הקשורים לעצמם ולסביבה שבה הם חיים . מתוך תפיסה זו עולה היתרון הבולט של הוראת מדעי הטבע לשם טיפוח מיומנויות של תלמידים עם ליקויי למידה , עקב התבססות המידע על הפעלת מיומנויות חושיות ומיומנויות טכנו - מוטוריות . לפיכך יש ללמד מדעים על בסיס הגישה של הוראת המדעים המפעילה שההוראה ההתנסותית ( hands on experience ) היא רכיב חשוב בה . תפיסה זו רואה חשיבות מרכזית בהתנסויות של התלמידים עצמם וגם בשיח ביניהם . אנו גם מציעות להרחיב את גישת ההוראה המפעילה ולהכילה גם על נושאים ועל תחומי דעת אחרים , הקרובים למדעים ומבוססים בחלקם על התנסות , כמו למשל מתמטיקה , גאומטריה , גאוגרפיה ועוד . תחום המתמטיקה הבסיסית מבוסס למשל על התנסויות בעצמים : מנייתם , ארגונם , סידורם ומיונם . גאומטריה אף היא תחום שחייב להיות מבוסס על התנסויות בסרטוט , במדידה ובבחינה ( ולא באישוש ) של משפטים מופשטים . בגאוגרפיה מתנסים בבניית דגמים , במדידות , בשימוש בקנה מידה , בסרטוט דיאגרמות , תרשימים ומפות . במחקר המובא בפרק הרביעי הדגישו החוקרים את המסוגלות של תלמידים המתמודדים עם ליקויי למידה ללמוד מדעים . כפי שהזכרנו קודם לכן , בספר נעסוק בהוראה מפעילה , ונדגיש בעיקר הוראה באמצעות התנסויות , ובהן תצפית , התנסות ידנית , התנסות מילולית ( דיונים , שאלות , ויכוחים ) ודיווח . רק חלק קטן מהלימוד יתבסס על הקשבה להרצאה , על רישום או על קריאת חומר , וגם פעילויות אלו ילוו ברפלקטיביות ( , ( reflection 1 לאורך הספר בהתייחסות למורים נקטנו במכוון הן לשון רבים הן לשון יחיד בזכר או בנקבה .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר