פתח דבר

עמוד:7

פתח דבר בספר זה מוצגים רעיונות להוראת המדעים בכיתות הטרוגניות שמשולבים בהן תלמידים עם ליקויי למידה . הגישה המוצעת היא ללמד את כלל התלמידים בגישת הוראת מדעים מפעילה ( , ( active learning instruction התורמת לפיתוח מיומנויות תשתית ומיומנויות קוגניטיביות . השיטה מבוססת על תאוריות למידה ועל גישות בהוראת מדעים , ואלה נסקרות בהרחבה בפרקי הספר . במרכז גישת ההוראה המפעילה עומד עקרון הלמידה ההתנסותית . שימוש בהוראה מפעילה של מדעים הוא חלק טבעי מאימון ומתרגול המובילים לשיפור מיומנויות של תלמידים עם ליקויי למידה . טיפוח המיומנויות הלקויות נעשה במקביל להוראת התכנים המדעיים . הוראה מפעילה של תוכן מאפשרת פיתוח מיומנויות , כמו למשל ארגון של עצמים , תפיסות זמן ומרחב , אימון המוטוריקה ומעבר למיומנויות הדרושות לשם ביצוע פעולות במדעים כמו מדידה ודיווח . על פי המודל המוצע בספר , הפעילות צריכה להיות מכוונת למוכנות של התלמידים בכל שלב . מערך מגוון של אמצעי המחשה ציוריים ומילוליים מלווה את הפעלת התכנית על כל שלביה . מרבית הפעילויות המוצגות בספר זה נוסו והותאמו לעבודה עם תלמידי בית הספר היסודי , והן משמשות בסיס לפיתוח חשיבה מדעית בבית הספר היסודי ואחר כך גם בחטיבת הביניים ובתיכון . עם זאת , בספר ניתנות דוגמאות גם מנושאים שיתאימו להוראה בחטיבת הביניים כדי להדגיש את הרצף בתהליכי החשיבה והלמידה של כלל התלמידים . תודות אנו מודות למכון מופ " ת על האפשרות ועל ההזדמנות לשיתוף פעולה בינינו , הזדמנות שאפשרה לנו לחשוב , לתכנן ולארגן לכדי מקשה אחת את החומרים הרבים שאנו עוסקות בהם , כל אחת בנפרד : הוראת מדעים בכלל והוראת מדעים לתלמידים עם ליקויי למידה בפרט . תודה לעורכת האקדמית ד " ר בתיה אילון אשר ליוותה את הספר משלביו המוקדמים , האירה והעירה בתשומת לב ובתבונה ; תודה לעורכות הלשון

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר