תוכן העניינים

עמוד:5

התנסויות מחוץ לחדר הכיתה ..................................................................... 128 תשתית של מושגים פילוסופיים ................................................................... 128 הוראת נושא ״גוף האדם״ כדוגמה למערך הוראה המפתח ומאמן מיומנויות לקויות של תלמידים עם ליקויי למידה ......................................................... 131 פרק שביעי | תרגילים ודוגמאות לשימושם של פרחי הוראה , מורים ומורי מורים ................................................................................................................ 149 מה בפרק ? .................................................................................................... 149 התנסויות מעולם הצמחים ........................................................................... 150 התנסויות מתחום הטכנולוגיה – ״מנופים״ .................................................... 167 התנסויות בנושא ״מגנטים״ .......................................................................... 171 סוף דבר ............................................................................................................. 179 נספח : 1 חומרים ................................................................................................. 181 נספח : 2 מנופים ................................................................................................. 183 רשימת המקורות ............................................................................................... 187 על המחברות ..................................................................................................... 197 199 .......................................................................................................... Abstract

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר