תוכן העניינים

עמוד:4

הגישה הקונסטרוקטיביסטית להוראת מדעים .............................................. 55 למידה מחוץ לחדר הכיתה ............................................................................ 59 הוראה ולמידה בין - תחומית במדעים ............................................................. 62 מבט על אוריינות מדעית ולמידת חקר .......................................................... 65 פרק שלישי | ליקויי קשב וריכוז וליקויי למידה .................................................... 69 מה בפרק ? ...................................................................................................... 69 הפרעות קשב וריכוז ....................................................................................... 70 ליקויי למידה .................................................................................................. 72 פרק רביעי | מחקרים בהוראת המדעים לתלמידים עם ליקויי למידה ................... 79 מה בפרק ? ...................................................................................................... 79 הכשרת מורים להוראת מדעים לתלמידים עם ליקויי למידה ........................ 79 קשיים של תלמידים לקויי למידה בלימוד מדעים .......................................... 80 תרומת הוראת המדעים לתלמידים עם ליקויי למידה ..................................... 84 ומה הלאה ? סיכום הנלמד מהמחקרים ........................................................... 89 פרק חמישי | מודל של הוראת מדעים מפעילה לפיתוח מיומנויות תשתית ומיומנויות קוגניטיביות לתלמידים עם ליקויי למידה .......................................... 91 מה בפרק ? ...................................................................................................... 91 מודל להוראה מיטבית של מדעים לתלמידים עם ליקויי למידה ..................... 91 מיומנויות כמערך התפתחותי היררכי ............................................................. 93 מיומנויות התשתית ........................................................................................ 93 מיומנויות חשיבה .......................................................................................... 99 מיומנויות חשבוניות .................................................................................... 106 מיומנויות דיווח ............................................................................................ 108 יצירת מושגים והצגתם ................................................................................ 118 עריכת ניסויים .............................................................................................. 118 פרק שישי | הוראה המשלבת הקניית ידע מדעי , אימון מיומנויות ופיתוח חשיבה של תלמידים עם ליקויי למידה ........................................................................... 127 מה בפרק ? .................................................................................................... 127 פינת החי ..................................................................................................... 127 תצפיות במזג האוויר .................................................................................... 128

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר