תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים פתח דבר ................................................................................................................ 7 מבוא ...................................................................................................................... 9 מבנה הספר .................................................................................................... 14 פרק ראשון | תאוריות פסיכולוגיות על למידה והתפתחות והשלכותיהן על הוראה בכלל ועל הוראת מדעים בפרט ........................................................... 17 מה בפרק ? ...................................................................................................... 17 הביהביוריזם : הדגשת ביטויי ההתנהגות החיצוניים ........................................ 18 רוברט מילס גאניה : תאוריית תנאי הלמידה – הדגשת אימון המיומנויות ...... 19 ז׳אן פיאז׳ה : תאוריית ההתפתחות הקוגניטיבית - הדגשת ההתנסות והפעילות של הלומד ..................................................................................... 22 לב ויגוצקי : תאוריית ההבניה החברתית – הדגשת הסביבה החברתית ........... 28 דיוויד אוזובל : תאוריית הלמידה המילולית – הדגשת החשיבות של לימוד תכנים ומושגים ............................................................................................... 31 ראובן פוירשטיין : תאוריית ההשתנות הקוגניטיבית – הדגשת חשיבות התיווך ............................................................................................................ 32 הווארד גרדנר : תאוריית האינטליגנציות המרובות – הדגשת השונות בסגנונות הלמידה ........................................................................................... 38 הקונסטרוקטיביזם ( ההבניה ) : התאוריה הקונסטרוקטיביסטית - מקאנט ועד וון גלזרפלד ................................................................................ 40 סיכום עיקרי תאוריות הלמידה ...................................................................... 43 פרק שני | גישות מרכזיות בהוראת מדעים .......................................................... 49 מה בפרק ? ...................................................................................................... 49 הוראת מדעים מפעילה .................................................................................. 49 למידת הגילוי : גילוי בלתי מודרך וגילוי מודרך .............................................. 51 הוראה הממוקדת ביחיד ................................................................................ 54

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר