אוטוטופיה על מרחב הביניים הפרוורי בישראל

עמוד:4

Tamar Berger Autotopia Suburbian In - between Space in Israel עורך הסדרה : גיורא רוזן המערכת : עוזי שביט דבי אילון נועם ברוך דנה פריבך -חפץ עורכת הספר : דבי אילון עיצוב הסדרה : דפנה גרייף ISBN 978 - 965 - 02 - 0775 - 5 © כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד נדפס בישראל by Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd ,. 2015 עימוד : סטודיו ע . נ . ע . בע "מ דפוס " חדקל " בע״מ , תל אביב תשע " ה – 2015 www . kibutz - poalim . co . il

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר