תוכן העניינים

עמוד:9

תוכן העניינים מחשבה בפתח : מנוסת הבדיוני מצל הממשי 11 מחשבה ראשונה : מה לומדים תלמידי חכמים בסמוך ונראה , ומהיכן ? 21 טרנסגרסיה ומגיה רדומה ב׳שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו׳ 23 א . העלבון שבגרגיר גריסין ; 23 ב . מעשי הטוחנים המגיים ; 27 ג . מי מלבה את השנאה בסיפור ׳שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו׳ ? 38 במחשבה שנייה : בית מדרש חם או בית מדרש קר – פולקלור וחכמה ניצחת ב׳שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו׳ 41 הלומדים בצינה – פולקלור ולומדים ב׳שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו׳ 43 מחשבה שלישית : מחשבת הקהילה בעיר ומלואה , ספר ראשון : ׳סיפורה של עיר׳ ו׳האיש לבוש הבדים׳ 59 אקלע אושפיז – ׳קהילת הגלות׳ והאושפיז המשיחי 61 א . בפתח ; 61 ב . אגדת הייסוד של בוטשאטש – מה נפגם בראשית ? ; 62 ג . האושפיז הקדוש – ׳קהילת הגלות׳ מתפללת או מדברת ? ; 76 ד . גבריאל החזן – השושלת הלא קהילתית של האיש לבוש הבדים 83 סרגל זמן ארבע ארצות 96 מחשבה רביעית : זמן סוף ועד ארבע ארצות – קץ תור הפלאות היהודי 97 זמן סוף ועד ארבע ארצות ב׳מחמת המציק׳ 99 א . ׳מחמת המציק׳ – נוסח או יצירה לעצמה ? ; 99 ב . אור יום לקוי וארץ משובשת ; 105 ג . מכלל ׳לומד׳ לכלל ׳למדן׳ – מובאות של אמת ושל שקר 109

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר