מבוא חנוך דגן ובנימין פורת

עמוד:14

לעשות בשבילו ; בראש ובראשונה דעתם נתונה לשאלת הצדק ולאופני החלוקה הראויים של הטובין בחברה . כאן ביקשנו אפוא להציג את העמדות החברתיות–כלכליות החבויות במקורות ההלכה במלוא מורכבותן ובשלל צבעיהן , ובדרך זו להעניק את האפשרות להאזין לקולן הייחודי , שאינו כבול מראש לתבניות מוכרות בנות זמננו , אלא אדרבה , מאתגר אותן בחשיבה מקורית . ועדיין העיסוק התאורטי במקורות היהודיים הדנים בצדק חברתי עלול להיתקל בקושי מביך : המקורות נענים , ובשמחה , למגוון רחב של קריאות תאורטיות נוגדות . קוראים מימין ומשמאל כאחד מוצאים בהם את מבוקשם . יש הרואים במקורות היהודיים הד קדום לרעיונות המקדשים תפיסות קולקטיביסטיות של חלוקה שוויונית מחדש של הרכוש , ואחרים מוצאים בהם אישור לעקרונות השוק החופשי והקניין הפרטי . וכמובן יש גם פרשנויות ביניים שנמצאות בנקודות שונות על פני הרצף שבין שני הקטבים . האם הכול בעיני המתבונן ? האם יש במקורות משהו של ממש אם הכול יכול להימצא בהם ? ואם אכן המקורות מאפשרים מגוון כה רחב של קריאות , מה עושה אותן יהודיות ? שניות זו נמצאת לא רק במקורות היהדות , אלא גם בהיסטוריה של היהודים . כמו שציין מילטון פרידמן : מעטים האנשים אשר הפיקו תועלת רבה כל כך מהיוזמה החופשית ומהקפיטליזם התחרותי כמו היהודים ; ומעטים האנשים אשר התנגדו בצורה כה עיקבית לקפיטליזם ופעלו כה רבות כדי לערער את יסודותיו האידיאולוגיים כמו היהודים . 5 על כך ראו אבי שגיא , " שיח החמלה והלכות צדקה " , בתוך : הנ " ל , אתגר השיבה אל המסורת , ירושלים : מכון שלום הרטמן , תשס " ג , עמ ' . 470 6 וראו גישתו הספקנית של הרב חיים דוד הלוי במאמרו " במוצאי שנת השמיטה ( המשפט החברתי – התורתי מול הקפיטליזם והסוציאליזם ) " , קול סיני ה ( תשכ " ו ) , עמ' 251 ‑ , 254 המובא באסופה . 7 מילטון פרידמן , הקדמה למהדורה העברית , קפיטליזם וחופש , תרגום : מזל כהן , ירושלים : אדם , , 1962 עמ ' ז . ראו גם באסופה זו . השוו גם קארל מרקס , " לשאלת היהודים " , כתבי שחרות , תרגום , מבוא והערות : שלמה אבינרי , מרחביה : ספרית פועלים , תשכ " ו , עמ ' Werner Sombart , The Jews and Modern Capitalism , ; 33 trans . M . Epstein , New York : Burt Franklin , 1969

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר