מבוא חנוך דגן ובנימין פורת

עמוד:12

של יצירת דינים מורכבים בתחום הצדק החברתי , במישור התאוריה החברתית–כלכלית לא התפתחה מסורת יהודית מסודרת . אלא שגם אם בעלי ההלכה לא ניסחו תאוריה חברתית – כלכלית , אין פירושו של דבר שהיא אינה מצויה בין השורות של כתיבתם . האסופה מבקשי צדק מוקדשת אפוא לעיון ביסודות של התאוריות הכלכליות – חברתיות כפי שהן עולות מקשת רחבה של יצירות יהודיות וממגוון רחב של נקודות מבט . נידונות בה סוגיות הלכתיות ממגוון תחומים כגון זכויות חברתיות , דיני קניין ומשפט מסחרי וכן עיונים בפילוסופיה של ההלכה , תאולוגיה ועוד . בכלל כותבי המאמרים רבנים , הוגים וחוקרים , משפטנים ופילוסופים , היסטוריונים וכלכלנים . כינסנו בה את מיטב הכתיבה שפורסמה בנושא במאה השנים האחרונות וכן מבחר מאמרים שנכתבו במיוחד לאסופה . אם המקורות היהודיים לדורותיהם אכן לא נתנו דעתם על התאוריות החברתיות – כלכליות שבבסיס המצוות השונות , מה הוליד עיון זה בעת החדשה והפך אותו לאינטנסיבי כל כך ? דבר זה לא היה פרי דחף עיוני –אינטלקטואלי גרדא , אלא במידה רבה תוצר של הולדת התנועה הציונית . כבר כשראשוני 2 ספרו של יצחק אנגלרד יכול ללמדנו על המקום השולי שהמושגים האריסטוליים של " צדק מתקן " ו " צדק חלוקתי " תפסו בהגות היהודית הקלסית . ראו , Izhak Englard : Corrective and Distributive Justice : From Aristotle to Modern Times , Oxford Oxford University Press , 2009 3 אסופה זו אינה הראשונה בתחום הצדק החברתי היהודי . קדמו לה כמה אסופות , מהן קרובות לה יותר ומהן פחות , אסופה – אסופה וייחודה ; המעיין בהן יוכל להכיר את ייחודה של האסופה שלפנינו . ראו מנחם בן ששון ( עורך ) , דת וכלכלה : יחסי גומלין , ירושלים : מרכז זלמן שזר , תשנ " ה ; אליעזר דון – יחיא , אלה בלפר ושמואל סנדלר ( עורכים ) , צדק חברתי ומדיניות כלכלית במדינה יהודית ( יהדות ומדינה : מסות ומחקרים , ( 4 רמת גן : אוניברסיטת בר – אילן , תשס " ד ; איתמר ברנר ואהרן אריאל לביא ( עורכים ) , על הכלכלה ועל המחיה : יהדות , חברה וכלכלה , ירושלים : ראובן מס , תשס " ט ; חיותה דויטש , אליקים כסלו ובני לאו , בצדק אחזה פניך : עניים ועוני — בין תמיכה לצמיחה , תל אביב : ראובן מס , Aaron Levine ( ed . ) , The Oxford ; 2010 , Handbook of Judaism and Economics , New York : Oxford University Press ; 2010 ראו גם אריה מורגנשטרן ( עורך ) , ספר זכרון לאברהם שפיגלמן , תל אביב : מורשת , תשל " ט .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר