תוכן העניינים

עמוד:10

שער חמישי : שוק , מסחר , אשראי ריכוזיות במקרקעין , יעילות , עבדות ושנת היובל יעקב רוזנברג ואבי וייס 563 מצוות הלוואה : סיוע בדרך של ערבות הדדית אשר מאיר 580 חירות כחובה ורשת ביטחון כלכלית עדו רכניץ 611 מעגל חוזר — בעיה או פתרון ? שלמה נאה ועוזי סגל 630 המשתתפים באסופה 649 v Introduction

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר