תוכן העניינים

עמוד:9

החקיקה החברתית - כלכלית של התורה : עקרונות יסוד בנימין פורת 274 כמה היבטים בגישת היהדות כלפי מדינת הרווחה יצחק טברסקי 318 עושר ועוני : ניתוח יהודי ג ' ונתן זקס 339 ביטחון ורווחה מייקל וולצר 358 " אפילו סוס ואפילו עבד " ? צרכים אישיים מול קריטריונים אחידים במתן צדקה יעל וילפנד 369 תאוריות של מדיניות רווחה ומקורות חז " ל : עיון בעיצוב התנאי של מוסד המעשר השני עדי ליבזון 400 שער רביעי : הקניין הפרטי פאת השדה ג ' וזף סינגר 445 דיני עשיית עושר : בין יהדות לליברליזם חנוך דגן 465 על מקורות זכות הקניין בהלכה יוסף יצחק ליפשיץ 497 המחשבה הפוליטית של ג ' ון לוק וחשיבותו של ההבראיזם הפוליטי פניה עוז - זלצברגר 528

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר