מבקשי צדק בין חברה לכלכלה במקורות היהודיים

עמוד:5

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א מפלגתי , מחקרי ויישומי , הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל , הכלכלה והחברה . יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית , שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק , גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים . לצורך מימוש יעדים אלו חוקרי המכון שוקדים על מחקרים המניחים תשתית רעיונית ומעשית לדמוקרטיה הישראלית . בעקבותיהם מגובשות המלצות מעשיות לשיפור התפקוד של המשטר במדינת ישראל ולטיפוח חזון ארוך טווח של תרבות דמוקרטית נכונה לחברה הישראלית ולמגוון הזהויות שבה . המכון שם לו למטרה לקדם בישראל שיח ציבורי מבוסס ידע בנושאים שעל סדר היום הלאומי , ליזום רפורמות מבניות , פוליטיות וכלכליות ולשמש גוף מייעץ למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב . המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא זוכה פרס ישראל לשנת תשס " ט על מפעל חיים — תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה . הספר רואה אור הודות לתרומתה הנדיבה של קרן משפחת רודרמן ושל קרן אנונימית הפועלת בישראל .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר