מבוא אידאולוגיה קומוניסטית ומאבק בין־גושי – יחסיו של הקרמלין עם מדינות העולם השלישי, עם תנועות לשחרור לאומי ועם המזרח התיכון

עמוד:14

לאחר מיגורו הסופי של הקולוניאליזם המערבי תוכל המשנה הסוציאליסטית לתרום את תרומתה לעיצוב המדינה הערבית . באותה תקופה תפסה האחדות הערבית מקום חשוב יותר בתודעה הלאומית , כפי שהובע גם במצעה של מפלגת הבעת׳ הסורית , אשר ראתה את הערבים כולם כאומה אחת שעתידה לחיות במדינה ריבונית אחת . בתוך כך נטל הסוציאליזם שהתפתח בעולם הערבי כמה יסודות חשובים מן הסוציאליזם המרקסיסטי , בעיקר את אלה הדנים בחיסולם של הרכוש הפרטי והבעלות הפרטית , והתעלם מעיקרי המשנה שלא התאימו לתרבות הערבית . בסיטואציה הזאת לא נותר לסובייטים אלא לגלות גמישות אידאולוגית ולוותר על חלק מעקרונותיהם המהפכניים בבואם לסייע לתנועות השחרור ולמשטרים האנטי קולוניאליים בעולם הערבי וברחבי העולם השלישי , ובלבד שהללו יתייצבו לצד ברית המועצות במסגרת המלחמה הקרה . שר ההגנה ניקולאי בולגנין ( Nikolai Bulganin ) ביטא עמדה זו כאשר טען כי מוכרחים לפעול בכל דרך על מנת לקדם את מטרותיהם המדיניות , הכלכליות והצבאיות של עמי העולם השלישי כחלק מתהליך העצמתה של ההשפעה הסובייטית , ולכן על ברית המועצות להיות קשובה יותר וגמישה יותר בגישותיה כדי להתקרב אליהם . למרות התמיכה הסובייטית במשטרים בעולם השלישי , עד שנת 1955 נמנעו רוב מנהיגי מדינות ערב מלצדד באחת ממעצמות העל במסגרת המאבק הבין גושי ( למעט עיראק המלוכנית , השמרנית והפרו אמריקאית ) . עיקר הביקורת כלפי המערב הופנתה אל המעצמות הקולוניאליות לשעבר ולא אל ארצות הברית . במהלך ועידת הפסגה הערבית שכונסה בינואר 1951 קבעו מנהיגי מדינות ערב כי היחס הערבי לסכסוך המתפתח בין שתי המעצמות הגדולות יהיה ניטרלי , לפחות עד לסיום המאבקים הלאומיים הפנימיים בעולם הערבי . עם זאת חלה תפנית חיובית לטובת הסובייטים לאחר התלהטות הרוחות במאבק בין עיראק הפרו מערבית במובהק , והשותפה להסכם ההגנה משנת 1955 הנקרא ״ברית בגדאד״ ( בשיתוף עם איראן , טורקיה ופקיסטן ) , לבין מצרים של נאצר , אשר עד אותו רגע התנגד לבריתות הגנה עם מעצמות 14 מצעה של מפלגת הבעת׳ הסורית מתייחס לסוגיה זו , בעיקר בהקשר של הבעלות על אמצעי הייצור . ראו , לדוגמה , את מצעה של מפלגת הבעת׳ הסורית משנת 1947 בתוך נצ׳אל אלבעת׳ , כרך , 1963 , 1 סעיפים . 4 , 3 The Charter , Cairo : Al - Shaab Printing House , 1962 , p . 51 15 T . J . O ’ Flaherty , “ Revolution and Democracy : International Science Conference " , 16 , World Marxist Review , Vol . 22 , No . 10 ) October 1979 ( , p . 39 ; John Petrov Plamenatz “ The Communist Ideology " , Political Quarterly , Vol . 26 , No . 1 ) 1951 ( , p . 20 . 17 פרבדה , מוסקבה , 16 באפריל . 1955 18 על מדיניות הניטרליות של מנהיגי העולם הערבי , ובעיקר של נשיא מצרים נאצר , ראו : , Rami Ginat The Soviet Union and Egypt , 1945 – 1955 , London : Frank Cass , 1993 , pp . 171 – 191

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר