מבוא אידאולוגיה קומוניסטית ומאבק בין־גושי – יחסיו של הקרמלין עם מדינות העולם השלישי, עם תנועות לשחרור לאומי ועם המזרח התיכון

עמוד:11

בזירה המזרח תיכונית , אשר נהפכה לימים לזירה מרכזית במאבק בין מעצמות העל על ההגמוניה הבין לאומית . טרם נדון בתקופה הרלוונטית לספרנו , ברצוננו להבהיר לקורא כמה נקודות חשובות על אודות ברית המועצות והנהגתה בעשרות השנים שקדמו לתקופה זו , קרי ממלחמת העולם הראשונה ועד תום מלחמת העולם השנייה . ראשית , יש להבין את עיקרי האידאולוגיה הסובייטית , כפי שעוצבו על ידי מנהיגי ברית המועצות בשנים האמורות . הבנת נדבך זה תסייע בידי הקורא להבין את דרך פעולתה של ברית המועצות לקידום המטרות שהציבה לעצמה המנהיגות הסובייטית באותן שנים . אם בוחנים את דרך פעולתה של ההנהגה הקומוניסטית של ברית המועצות בשנים דנן , ניתן לראות כי בתקופה האמורה עשתה הנהגה זו שימוש במרקסיזם האלים , וראתה בו קו מנחה במדיניות החוץ שלה . מכך ניתן ללמוד על התפיסה המרכזית ששימשה את מקבלי ההחלטות בברית המועצות בבואם לבחון את שאלת הסיוע לתנועות ולארגונים שהפעילו טרור כדי להשיג הישגים מדיניים , ולהבין את המקור להיענות הממשל הסובייטי לדרישותיהן של תנועות מהפכניות דומות ברחבי העולם . המעצמה הסובייטית שנולדה במהפכת אוקטובר , 1917 ואשר נבנתה על בסיס התאוריה של קרל מרקס ( Karl Marx ) ופרידריך אנגלס ( , ( Friedrich Engels עיוותה את משנתם המדינית ועוצבה על פי תורתו של האב המייסד של ברית המועצות , ולדימיר איליץ׳ לנין ( . ( Vladimir Il ’ ich Lenin מרקס ואנגלס גרסו כי טרור מוליד זעזוע ופחד , ולכן אינו משרת את המהפכה . הם טענו אמנם כי לעתים אין מנוס משימוש בנשק הטרור כדי להחיש את בוא המהפכה , אולם כוונתם הייתה שונה לחלוטין מן הדרך שבה השתמשה ההנהגה הסובייטית במשנתם זו . לנין עצמו ראה בטרור אמצעי חשוב להגשמת חזון המהפכה , ולכן תמך בשימוש בנשק הטרור לקידום מטרותיו הפוליטיות בתוככי ברית המועצות , עד להשגת המטרה של עיצוב השלטון מבית וייצובו . אבל הסובייטים שאפו להשתמש בנשק הטרור גם בתקופות מאוחרות יותר , כאשר ביקשו להפיץ את ערכי המהפכה הסובייטית אל מחוץ לגבולותיה של ברית המועצות , בעיקר באזורי העולם השלישי . גישה זו באה לידי ביטוי בשלהי תקופת שלטונו של יוסף ויסריונוביץ׳ סטלין ( , ( osifI Vissarionovich Stalin כאשר הממשל הסובייטי ראה בטרור את הבסיס העיקרי לקשריה של ברית המועצות עם גורמים Zbigniew Brzezinski , Ideology and Power in Soviet Politics , New York : Praeger , 1962 , 6 pp . 99 – 100 Karl Marx , “ The Victory of the Counter - Revolution in Vienna " , in Karl Marx and 7 Friedrich Engels , Collected Works , Vol . 8 , New York : International Publishers , 1977 , p . 506 ; Karl Marx and Friedrich Engels , “ The Art of Insurrection " , in William J . Pomeroy ed . ( , Guerrilla Warfare and Marxism , New York : International Publishers , 1973 , p . 53 (

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר