מבוא אידאולוגיה קומוניסטית ומאבק בין־גושי – יחסיו של הקרמלין עם מדינות העולם השלישי, עם תנועות לשחרור לאומי ועם המזרח התיכון

עמוד:12

לאומיים בעולם השלישי שהחלו בהתארגנות להשתחררות מכבלי הקולוניאליזם המערב אירופי . התארגנות זו , שהייתה עדיין בחיתוליה , נתפסה בעיני ההנהגה הסובייטית כחלק מן המלחמה באימפריאליזם המערבי . משום כך הביעה ההנהגה הסובייטית נכונות להעניק את הסיוע הדרוש למאבקם של אותם ארגונים לאומיים . בוועידת פוטסדם ( , ( Potsdam שכונסה ביולי , 1945 זמן קצר לאחר ניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית , הביעה ברית המועצות את כוונותיה ביחס למעורבותה העתידית באזור . בפברואר 1946 נחתם הסכם סודי בין ברית המועצות לבין נשיא לבנון בשארה אל חורי , שבו נקבע כי ברית המועצות תסייע לסוריה וללבנון להקים מדינות עצמאיות בשטחן . ימים ספורים לאחר חתימת ההסכם הצהיר סטלין , באמצעות שר החוץ שלו ויאצ׳סלב מולוטוב ( , ( Vyacheslav Molotov כי ברית המועצות דורשת את יציאתן של בריטניה וצרפת משטחן של סוריה ולבנון , כדי שהאחרונות יוכלו להקים מדינות עצמאיות . החלטתם הנחושה של סטלין ויורשיו להגביר את הפעילות הסובייטית במזרח התיכון , באפריקה ובאסיה עוררה דאגות רבות במערב . המעצמות הקולוניאליות הדועכות , בריטניה וצרפת , היו שרויות במשבר כלכלי חמור כתוצאה ממלחמת העולם השנייה . בריטניה נאלצה לוותר על שליטתה ארוכת השנים בהודו , ואילו צרפת ויתרה על שלטונה המנדטורי בסוריה ובלבנון , ונקלעה למאבקים לאומיים ואנטי קולוניאליים באזור המגרב . בשנות החמישים ובראשית שנות השישים , בשל חוסר היציבות הפוליטית מבית והמעמסה הכלכלית הכרוכה בשליטה בעמים אחרים , החלו שתי המעצמות לסגת מרוב אזורי ההשפעה שלהן . אולם שתיהן , ובמיוחד בריטניה , רצו לשמר את השפעתן גם בעידן הדה קולוניזציה , ולפיכך שיתפו פעולה עם המשטרים הלאומיים שצמחו במדינות העולם השלישי וראו בהם בעלי ברית , בתיאום עם ארצות הברית . בפריז , בלונדון ובוושינגטון הובן כי אי רקימת קשרים הדוקים עם המשטרים החדשים והזנחת אזורים אסטרטגיים – דוגמת המזרח התיכון , המפרץ הפרסי ואפריקה – יביאו לידי כך שברית המועצות והגוש המזרחי ייהפכו לבעלי ההשפעה העיקריים באותם אזורים וינסו להשתלט עליהם . 8 חנוך באזוב , היחסים בין ברית המועצות לבין הארגון לשחרור פלסטין בין השנים , 19 5 – 196 רמת גן : חיבור לשם קבלת התואר ״דוקטור לפילוסופיה״ , אוניברסיטת בר אילן , תשס״ח , עמ׳ . 38 – 36 Vladimir Il ’ ich Lenin , “ The Junius Pamphlet " , in Collected Works , Vol . 22 , Moscow : 9 Progress Publishers , 1964 , pp . 312 – 313 The Conference of Berlin ) The Potsdam Conference ( , 1945 , Vol . 1 – Diplomatic 10 Papers of Foreign Relations of the United States , Washington , D . C :. U . S . Government Printing Office , 1960 , pp . 314 – 315 David R . Devereux , The Formulation of British Defense Policy towards the Middle 11

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר