טרור בשירות המהפכה מערכת היחסים בין אש״ף לבין ברית המועצות 1991-1968

עמוד:4

חברי הוועדה האקדמית להוצאת ספרים : פרופ ' יוסי כץ – יו " ר , פרופ ' אריאל בנדור , פרופ ' חיים גזיאל , פרופ ' מיכאל לסקר , פרופ ' לייב מוסקוביץ , פרופ ' צבי מרק , פרופ ' יונתן פאקס , פרופ ' יוסף פליישמן , פרופ ' רוזלין קורן , פרופ ' משה רוסמן , פרופ ' דב שוורץ הספר יוצא לאור בסיוע : המכון לחקר המחתרות ע " ש מנחם בגין , אוניברסיטת בר אילן מסת " ב -978 965 - 226 - 464 - 0 © 2016 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו " ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע " ו דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר