פתח דבר

עמוד:11

ספר זה עומד בפני עצמו לרשות הקורא המתעניין , ולימודו כחלק מהקורס " המחשבה המדינית היהודית בימי הביניים " נעשה בצמוד לספר מקורות ובו מבחר טקסטים מחיבוריהם של פילוסופים ומלומדים מימי הביניים , ולמקראה ובה מבחר מחקרים של חוקרים ומלומדים מהעידן המודרני ובכלל זה תורגמו מאמרים אחדים לעברית . בספר עצמו יש שפע של מובאות מהטקסטים הימי – ביניים והפניות לספרות המחקר . מראי המקום יצוינו בדרך כלל במלואם בהיקרותם הראשונה , ולאחר מכן בקיצור . הפרטים המלאים של האזכורים הנוגעים ישירות לנושא הספר מובאים בביבליוגרפיה שבסופו . תודות תהליך כתיבת ספר זה , ושני הספרים הנלווים אליו - ספר המקורות והמקראה - נמשך כמעט עשור , ובמהלכו נעזרתי ברבים שליוו את התהליך , בתוך האוניברסיטה הפתוחה ומחוצה לה . תודותי לצוות האוניברסיטה הפתוחה שיזם את הרעיון שאכתוב ספר קורס , ובשום שכל בחר נושא זה מכמה נושאים שהצעתי , סייע לי לגבש את הצעת הקורס הסופית ולהביא את הפרויקט לידי סיום מוצלח . תודות לפרופסורים אביעזר רביצקי וזאב הרוי מהאוניברסיטה העברית , שמואל הרוי מאוניברסיטת בר – אילן , חיים קרייסל , מאוניברסיטת בן – גוריון בנגב ומנחם קלנר מאוניברסיטת חיפה , שקראו בעיון את הצעת הקורס , העירו הערות חשובות שסייעו לי לגבש את מבנה הספר והמליצו על פרסומו . תודות ליועצים שקראו את הנוסח הראשון של כתב – היד והעירו הערות חשובות . כל אלה סייעו בידי לשפר ולשכלל את הספר כפי שהוא מוגש בנוסחו הסופי . מובן שהנוסח הסופי על דעתי בלבד . יבואו כולם על הברכה , אברהם מלמד , תשרי תשע "א

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר