תוכן העניינים

עמוד:6

חלק שלישי : הגות מדינית יהודית 103 פרק חמישי : האופי המדיני של האדם : בין חברות לפרישות 510 א . בין חברות לפרישות : לפני הרמב " ם 105 ב . הרמב " ם : המתח בין חברות לפרישות 107 ג . הרמב " ם : הפתרון - טבע משני נרכש 109 ד . הרמב " ם : הוכחת הטבע המדיני - סיפוק הצרכים הגשמיים 112 ה . הרמב " ם : הוכחת הטבע המדיני - סיפוק הצרכים הרגשיים 115 ו . הרמב " ם : הוכחת הטבע המדיני - הצורך בשיתוף פעולה מאורגן 117 ז . הרמב " ם : שלילת הפרישות 123 ח . בעיית המחויבות המדינית של החכמים 127 ט . לאחר הרמב " ם 134 פרק שישי : הנבואה כתופעה פוליטית : תורת ההידמות 014 א . מבוא 140 ב . תורת ההידמות הפוליטית בספר הכוזרי של יהודה הלוי 142 ג . תורת ההידמות הפוליטית אצל הרמב " ם 144 ד . לאחר הרמב " ם : התאוריה של המלך הפילוסוף במקורות היהודיים 162 ד . 1 המגמה הראשונה : הדו ערכיות של פלקירא 162 ד . 2 המגמה השנייה : המחויבות הפוליטית של הנביא הפילוסוף : אנטולי ופולקר 16 ד . 3 המגמה השלישית : הנהגת המתבודד 175 פרק שביעי : תפיסת החוק : אלוהי , אנושי , טבעי 1 0 א . מבוא : בין תפיסת החוק היוונית לתפיסה התאולוגית של החוק 1 0 ב . רס " ג : בין החוק האלוהי לחוק השכל 1 3 ג . ריה " ל : משלילת חוק השכל לאימוצו 1 ד . הרמב " ם : הביקורת על שיטת רס " ג - ממצוות שכליות למפורסמות 193 ה . הרמב " ם : בין החוק האנושי לחוק האלוהי 204 ו . הטרמת חוק הטבע : מרס " ג לרמב " ם 207 ז . יוסף אלבו : הסיווג המשולש של החוק ומהפכת חוק הטבע 212 ח . חוק הטבע במחשבה היהודית אחרי אלבו 21 פרק שמיני : תורת המשטרים : בין מלוכה לרפובליקה 722 א . מבוא : בין מלוכה ארצית למלכות שמים 227 ב . סיווג המשטרים בספרות הפילוסופית 232 ג . הרמב " ם : המלכת מלך - מצוות עשה ציבורית 233 ד . לאחר הרמב " ם : בין הצדקה לביקורת 242

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר