אחותן הקטנה של החכמות המחשבה המדינית היהודית בימי הביניים

עמוד:4

'Wisdom s Little Sister : Medieval Jewish Political Philisophy Prof . Avraham Melamed ספר זה הוא חלק מהקורס " המחשבה המדינית היהודית בימי הביניים" צוות הקורס כותב הקורס פרופ ' אברהם מלמד יועצים : פרופ ' שמואל הרוי , אוניברסיטת בר –אילן ד " ר אבריאל בר לבב , האוניברסיטה הפתוחה ד " ר אורית רמון , האוניברסיטה הפתוחה אסיסטנט ד " ר מנחם רצון עורך ישראל רונן גרפיקה ועיצוב עטיפה אבי חתם גרפיקה רותי אפלברג התקנה לדפוס צאלה קליין בירנבאום ביצוע תרשימים אתי זינגר סדר מנוחה מורביץ , שוש רוחלין תחקיר תמונות יוליה ברשדסקי ליבוביץ טיפול בזכויות יוצרים עינת הכהן איור העטיפה : " משפט שלמה " בלוחית פתיחה לשיר השירים – שלמה המלך על כיסא מלכותו , ומצדי שש מעלות הכיסא ציורי חיות ועופות המתוארים במקרא ( מלכים א י , . ( 20 - 1 הדמויות משמאל גרוטסקיות ולרובן פני חיות וציפורים . מתוך " המחזור המשולש " , מחזור כמנהג אשכנז לשבתות המיוחדות , לפורים ולפסח , עם שיר השירים ופירוש , דרום גרמניה , 1320 בקירוב . Budapest , Library of the Hungarian Academy of Sciences , Kaufmann Collection , MS A . 384 איור החוצצים : על פי איור מעשה ידי המשורר דוד פראנקו מנדס ( , ( 1792 - 1713 כתב יד רוזנטליאנה , אמסטרדם . מק " ט 105 5 - 0010 מסת " ב NISB 97 - 965 - 06 - 126 - 9 © תשע " א - . 2011 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה . בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה , הקריה ע " ש דורותי דה רוטשילד , דרך האוניברסיטה , 1 ת " ד , 0 רעננה . 43537 , The Open University of Israel , The Dorothy de Rothschild Campus , 1 University Road , P . O . Box 808 Raanana 43537 . Printed in Israel . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת ובכתב ממדור זכויות יוצרים של האוניברסיטה הפתוחה . 12 13 14 15 16 17 1 19 20 21 22 23

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר