מבוא

עמוד:14

חתומות על האמנה , וכיוון שהאוכלוסייה שהאמנה נועדה לטפל בה הייתה אוכלוסיית הפליטים של מלחמת העולם השנייה , ובכללם פליטי השואה היהודים , הייתה ישראל אחת המדינות הראשונות שחתמו עליה ואשררו אותה . הפרוטוקול הנלווה לאמנת הפליטים , משנת , 1967 שגם עליו חתמו למעלה מ - 140 מדינות ( בהן גם ישראל ) , ביטל את מגבלות האמנה שלפיהן האמנה חלה רק על מי שהפכו לפליטים בשל מאורעות שקדמו לשנת . 1951 הפליט מוגדר באמנה כמי ש " נמצא מחוץ לארץ אזרחותו [ ... ] בגלל פחד מבוסס להיות נרדף מטעמי גזע , דת , אזרחות , השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים או להשקפה מדינית מסוימת ואיננו יכול להיזקק להגנתה של אותה ארץ או אינו רוצה בכך בגלל הפחד האמור " . במילים אחרות , פליט הוא מי שחצה גבול פוליטי וחושש לחזור לארצו בשל רדיפה הנובעת מאחת מחמש סיבות ספציפיות . על הגדרה זו נמתחה ביקורת רבה . ראשית , ההגדרה עמומה ומשאירה פתח רחב לפרשנות של כל רכיביה כמעט ( מהו פחד מבוסס ? מתי אדם נחשב לנרדף ? על ידי מי הרדיפה צריכה להתבצע ? מהו קיבוץ חברתי מסוים ? ועוד ) . עוד נמתחה ביקורת על כך שההגדרה המשפטית הזאת , שאומצה בנסיבות היסטוריות ספציפיות של תקופת תום מלחמת העולם השנייה , אינה רחבה דייה לכלול את כל מצבי הפליטות הקיימים בימינו , ולמעשה אינה כוללת במישרין פליטים על רקע חברתי - כלכלי , מי שסובלים מרדיפה מחמת גילם , מוגבלותם , מצב בריאותם וכדומה . יצוין כי יש פער בין המובן המשפטי של המונח " פליט " לבין השימוש בו בשיח הציבורי והפוליטי , שמשמש גם כדי לתאר גם את הנמלטים מרעב או מאסון טבע , ולעתים גם את מי שהם עקורים בתוך ארצם . . 16 לרשימת המדינות החברות באמנה ראו . http : // www . unhcr . org / 3 b 73 b 0 d 63 html ( אוחזר ב - . ( 24 . 12 . 13 Protocol Relating to the Status of Refugees , Jan . 31 , 1967 , 606 U . N . T . S . . 17 267 ( בתוקף מ - 4 באוקטובר , . ( 1967 . 18 לרשימת המדינות החברות בפרוטוקול הנלווה לאמנת הפליטים ראו לעיל , הערה . 16 . 19 ראו סעיף 1 א ( 2 ) לאמנת הפליטים . . 20 על הפרשנות לאמנת הפליטים ראו למשל Daniel J . Steinbock , “ Interpreting the Refugee Definition , " UCLA Law Review 45 , 3 ( 1998 ) , pp . 733 – 816 . 21 על הצורך להרחיב את הגדרת הפליט ועל ההרחבות שנעשו בה כדי שתהלום את מציאות ימינו ראו למשל האת ' ווי ( לעיל הערה , ( 15 עמ ' . 27 – 11 כמו כן ראו Tally , -Kritzman Amir , “ Socio - Economic Refugees , " Ph . D . dissertation Tel Aviv University , 2009 . 22 על פי מילון אבן שושן פליט הוא " נמלט , בורח , מי שהצליח לנוס ממערכה או מסכנה" - כלומר ההגדרה רחבה יותר מן ההגדרה המשפטית שלעיל . למשל , בסקר דעת קהל שנערך בבריטניה על האופן שבו נתפס המונח פליט , רוב הנשאלים סברו כי אילוץ כלכלי וחשש מרדיפה הם שני הגורמים העיקריים להגירתם של פליטים . ראו Information Center about Asylum Seekers and Refugees , “ Attitudes Towards

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר