מבוא

עמוד:12

וההתאקלמות במקום חדש . נסיבות אלו מעוררות שאלות בדבר מידת מחויבותה של המדינה לאפשר להם להשתלב וליהנות משירותיה של מדינת הרווחה , על כל המשמעויות הנובעות מכך . הדילמה העיקרית היא , האם מוטלת על המדינה חובה מוסרית לחלוק את משאביה המוגבלים ממילא עם מי שאינו אזרח או תושב שלה ? קשה מאוד להכריע בשאלה זו , שכן מצד אחד המדינה לא בחרה בהם להיות חברים בקולקטיב שלה והיא אף מנסה למנוע את כניסתם אליה , ומצד שני צורכיהם רבים ודחופים כל כך עד שקשה להתעלם מהם . שאלות אלו עמדו במוקד פעולות המחאה באביב ובקיץ 2012 שארגנו תושבי שכונות המצוקה ( בתמיכתם של פוליטיקאים ואישי ציבור ) אשר חשו עצמם נפגעים מנוכחותם של מבקשי המקלט בשכונותיהם . סוגיה נוספת שעולה ברבים מדיוני המדיניות בנושא הפליטים היא ההשפעה האפשרית של המדיניות שתיבחר על נטייתם של מבקשי מקלט נוספים להגיע לישראל . לפיכך פעמים רבות נבחרת מדיניות אשר אינה מיטיבה עם הפליטים , מעניקה להם חברות חסרה ומקוטעת בקולקטיב ומדירה אותם משירותי הרווחה , מתוך מחשבה שיהיה בכך כדי לצמצם את מספר מבקשי המקלט אשר יגיעו בעתיד . שאלות של צדק חברתי וזכאות לשירותי רווחה נדונות ללא הרף בארגוני המגזר השלישי , אשר פועל ללא לאות לסייע למבקשי המקלט ולהעניק להם שירותים ותמיכה . שאלות אלו ושאלות נגזרות של שליטה , דמוגרפיה , ביטחון , תרבות , רווחה , ודת בהקשר להגירתם של מבקשי המקלט לישראל נוכחות כצירים מארגנים מרכזיים בספר זה . א . פליטים ומבקשי מקלט : ההקשר הכללי . 1 קטגוריה משפטית מובחנת של מהגרים את תופעת הפליטות בישראל ובעולם בכלל יש להבין על רקע ההגירה ההמונית , אשר גברה בעשורים האחרונים בעולם ( במספרים אבסולוטיים , גם אם לא באופן יחסי ) . ההגירה היא תופעה עתיקת יומין , אשר קיימת משחר האנושות . ברקע להגירה עומדים שינויים פוליטיים , חברתיים וטכנולוגיים ותופעות כמו עוני , אסונות טבע , מלחמה ומיתון כלכלי לצד התקווה ל " עתיד טוב יותר " במקום " בטוח יותר " שבו . 11 אליזבט צורקוב , '" סרטן בגוף שלנו ' : על הסתה גזעית נגד מבקשי מקלט מאפריקה , אפליה ופשעי שנאה נגדם " , תל אביב : מוקד סיוע לעובדים זרים ( יוני , ( 2012 בעיקר בעמ ' , 41 – 38 http : // hotline . org . il / hebrew / pdf / IncitementAndHateCrimesReport . pdf ( אוחזר ב - . ( 26 . 11 . 13 . 12 ראו למשל Ran Cohen , PHR - Israel , “ Social Residency : Decoupling / Legal Status and Social Rights " , 18 . 1 . 2011 , http : // www . phr . org . il default . asp ? PageID = 99 & ItemID = 1006 ( אוחזר ב - . ( 26 . 11 . 13

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר