מבוא

עמוד:11

ערעור תחושת הביטחון של התושבים והכבדה על התשתיות הרעועות ממילא . מצד שני התפתחו מבנים חברתיים שמנסים לקדם הכלה של מבקשי מקלט , לרבות ארגונים המתמחים בסיוע למבקשי מקלט ולפליטים , יחידות לטיפול במבקשי מקלט ופליטים במסגרת עמותות קיימות , ויוזמות סיוע אזרחיות ספונטניות . דיסוננס זה ניכר גם בשיח הציבורי , שבו נשמעות לעתים קרובות דעות סותרות בשאלת מחויבותה של ישראל כלפי מבקשי המקלט : יש הטוענים כי חובתה של ישראל , שקלטה את פליטי השואה היהודים , להושיט יד לפליטים בני דתות אחרות לנוכח שותפות הגורל ביניהם ; ואילו אחרים סבורים כי דווקא לנוכח מוראות השואה על ישראל לשמור על צביונה היהודי ולהימנע מלקלוט פליטים . על כל אלה יש להוסיף את עובדת הימצאותם של רבבות מהגרי עבודה בישראל , אשר אמנם חולקים עם מבקשי המקלט קווי דמיון רבים אך יש ביניהם גם שוני לא מבוטל , ואשר מוסיפים מצדם למורכבות . שלישית , נוכחותם של פליטים בישראל מחייבת התמודדות עם שאלות של צדק חברתי . מבקשי המקלט המגיעים לישראל חוו בחלקם חוויות קשות של אובדן , סבל , חרפת רעב , עוני , עינויים , אובדן חירות וכאב , הן במדינות מוצאם והן במסעות הנדודים שלהם . אל כל אלה מצטרפים קשיי העקירה , הניתוק . 6 ראו למשל רועי וגנר , " כמה הערות על שכונות ופליטים " , העוקץ , www . , 13 . 6 . 12 mat . co . il / 4 xy ( אוחזר ב - . ( 26 . 11 . 13 . 7 בין השאר הוקמו ארגון א . ס . ף - ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל , // : http www . assaf . org . il ( אוחזר ב - (; 26 . 11 . 13 עמותת " אנו פליטים " המעניקה סיוע משפטי לפליטים ולמבקשי מקלט ; הקליניקה לזכויות פליטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב , http : // www . law . tau . ac . il / heb / ? Category ID = 494 ( אוחזר ב - (; 26 . 11 . 13 עמותת בני דרפור http : // bnaidarfur . org / he ( אוחזר ב - (; 26 . 11 . 13 עמותת המרכז לקידום פליטים אפריקאים ( http : // www . ( ARDC ardc - israel . org / he ( אוחזר ב - 26 . 11 . 13 ) ועוד . . 8 ראו למשל המוקד לפליטים ולמהגרים , המעניק סיוע בעיקר למהגרים במעצר אך עוסק גם בטיפול משפטי וציבורי עקרוני בנושאים הקשורים לזכויות מהגרים ולמדיניות הגירה , http : // hotline . org . il ( אוחזר ב - (; 24 . 2 . 14 ארגון קו לעובד הדואג לזכויות עובדים ויש בו יחידה לטיפול במבקשי מקלט . http : // www . kavlaoved org . il ( אוחזר ב - (; 26 . 11 . 13 עמותת רופאים למען זכויות אדם , העוסקת בזכויות בריאות , בין השאר של מבקשי מקלט ופליטים http : // www . phr . org . il ( אוחזר ב - (; 26 . 11 . 13 והתוכנית לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן , http : // www . clb . ac . il / immigration ( אוחזר ב - . ( 26 . 11 . 13 בהקשר זה ראו גם מאמרה של שרון הראל בקובץ זה . . 9 ראו למשל יוזמת פרויקט " מרק לוינסקי " , יוזמה אזרחית ספונטנית ובלתי מאורגנת אשר תפסה תאוצה באמצעות הרשתות החברתיות , . https : // www . facebook com / soup 4 lewinski ( אוחזר ב - . ( 26 . 11 . 13 . 10 ראו את מאמריהם של איתמר מן והדס ירון מסגנה בקובץ זה , העוסקים בין השאר ביחסים בין שאלת השואה שחווה העם היהודי לבין שאלת היחס לפליטים הפלסטינים .

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר