פתח דבר

עמוד:7

פתח דבר אסופת מאמרים זו היא פרי יצירתה של קבוצת מחקר בנושא " פליטים בישראל" שנפגשה במכון ון - ליר בירושלים בשנים . 2011 – 2010 מטרת הקבוצה הייתה לקדם את היצירה והחשיבה בתחום של חקר מבקשי מקלט ופליטים בישראל – תחום שזכה עד כה להתייחסות מחקרית מעטה בלבד . המפגשים סיפקו לחברי הקבוצה , כולם בעלי ניסיון ומומחיות בתחום , הזדמנות לשתף זה את זה בידיעותיהם ובניסיונם . תקוותנו הייתה כי עבודת הקבוצה תגביר את המודעות הציבורית לנושא של מבקשי מקלט ופליטים בישראל ותעורר דיון מושכל אשר יתרום לגיבוש מדיניות אחראית בתחום . החברים בקבוצת המחקר באו ממגוון דיסציפלינות ובהן משפט , סוציולוגיה , אנתרופולוגיה , פסיכולוגיה , פסיכיאטריה , מדע המדינה ועבודה סוציאלית . כמה מהם ישראלים , אחד מהם פליט מוכר המתגורר בישראל שנים רבות , ואחרים חוקרים בעלי אזרחות זרה המתגוררים בחו " ל , שערכו מחקרי שדה על הפליטים ומבקשי המקלט בישראל ולפיכך מכירים היטב את מצבם . כמו כן , חלק מחברי הקבוצה מעורבים בצורה זו או אחרת במתן סיוע מעשי לפליטים – כמתנדבים , כעובדים בארגוני זכויות וסיוע , כמטפלים וכעורכי דין המייצגים מבקשי מקלט ופליטים בעניינים שונים . התפיסה שסביבה התגבשה הקבוצה הייתה שכל צורות הידע – האקדמי , המקצועי והמעשי – יכולות לתרום לדיון ולקידום החשיבה בתחום . הרקע המגוון של החברים בקבוצה תרם להרחבת היריעה ולדיון פורה , שהועשר מדרכי החשיבה השונות , מהניסיון המגוון ומהדגשים המחקריים השונים , ואשר בא לידי ביטוי במאמרים המובאים באסופה זו . כפי שניתן להתרשם בנקל , השוני הדיסציפלינרי בין הכותבים השפיע על סגנון הכתיבה של המאמרים ועל שיטות ההפניה למקורות . המאמרים בספר אושרו לפרסום לאחר שעברו שיפוט מדעי של שני קוראים חיצוניים וקריאה ביקורתית נוספת בידי חברי המערכת המדעית של מכון ון ליר . ברצוני להודות בשם חברי הקבוצה למכון ון ליר בירושלים על תמיכתו המלאה בקבוצת המחקר , ובייחוד אבקש להודות לפרופ ' גבריאל מוצקין , לפרופ ' חנה הרצוג ולחנאן סעדי , שסייעו רבות לפעילות הקבוצה ולגיבושו של הספר הזה . עוד ברצוני להודות לחברי המערכת המדעית על עבודתם הנאמנה ולקוראים החיצוניים על הערותיהם המועילות . תודה גם לד " ר זהר כוכבי , שתרגם חלק מן המאמרים לשפה העברית , לד " ר טל כוכבי , העורכת הראשית וראש ההוצאה לאור של המכון , על הליווי והתמיכה לאורך כל התהליך , לאיילת קמאי ולאילנה דנון עורכות הלשון על עבודתן המדוקדקת והמעמיקה , וליונה רצון המפיקה על חלקה

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר