תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 7 טלי קריצמן -אמיר מבוא 9 שער ראשון : ביורוקרטיית המקלט שרון הראל מנגנון המקלט של ישראל : תהליך העברת הטיפול בבקשות המקלט מנציבות האו " ם לפליטים לידי מדינת ישראל 43 הדס ירון מסגנה " הפרד ומשול " באמצעות סדר ואי - סדר : פוליטיקת המקלט בישראל - ביורוקרטיה ושיח ציבורי 88 שער שני : הדרה מבחוץ , הדרה מבפנים טלי קריצמן - אמיר תומס ספייקרבואר על חוקיותם של נוהלי דחייה של מבקשי מקלט בגבולות ועל מוסריותם : הטיפול במבקשי המקלט בגבול ישראל - מצרים 111 יונתן ברמן מעצר פליטים ומבקשי מקלט בישראל 147 שער שלישי : מבקשי המקלט בישראל יוהנס באיו להיות פליט בישראל : מחוויותיו האישיות של פליט בארץ הקודש 211 ליסה ענתבי -ימיני בין הדרה להכלה : מבקשי מקלט אפריקנים במרחב העירוני בישראל 227

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר