ולינסקי פינת אסמרה היבטים חברתיים ומשפטיים של מדיניות המקלט בישראל

עמוד:4

Where Levinsky Meets Asmara : Social and Legal Aspects of Israeli Asylum Policy Editor Tally Kritzman - Amir עורכת ראשית : טל כוכבי עורכות לשון : איילת קמאי ואילנה דנון מפיקה : יונה רצון מסת " ב : ISBN 978 - 965 - 02 - 0733 - 5 © תשע " ה , מכון ון ליר בירושלים / הוצאת הקיבוץ המאוחד / © 2015 by the Van Leer Jerusalem Institute Hakibbutz Hameuchad Publishing House דפוס " חדקל " בע " מ , תל אביב

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר