רשימת הקיצורים

עמוד:יג

VT Vetus Testamentum VTSup V etus Testamentum , Supplements WbC W orld biblical Commentary ZAW Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר